Một số kết quả học tập lớp BSĐK chính quy khóa I tại phân hiệu

Theo đánh giá chung, năm học 2016-2017, sinh viên Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa có thành tích học tập tương đương tại cơ sở chính. Tổng số ...

Tham gia CLB học tập và nghiên cứu khoa học

Căn cứ vào tình hình thực tế của phân hiệu: các hoạt động còn hạn chế, thường tự phát, chưa có một tổ chức rõ ràng để thực hiện các kế hoạch, phong trào ...

Các quy định về khảo thí và đảm bảo chất lượng

Các quy định về khảo thí và đảm bảo chất lượng

Mẫu biểu Hành chính

Một số mẫu biểu báo cáo tổng kết và thi đua:

Video
Hình ảnh

Lượt truy cập: 122054

Đang online: 6

liên hệ

Phân Hiệu Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn