Thông báo về việc thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2018-2019 của Sinh viên Y khoa 15/08/2018

     Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ và Quyết định số 3038/QĐ-ĐHYHN ngày 28/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc Ban hành mức thu học phí, kinh phí đào tạo hệ Đại học và Sau đại học của Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2018-2019.

- Lớp chuyên khoa I nội - sản - chi tiết tại đây
- Lớp cử nhân điều dưỡng K15 - chi tiết tại đây
- Lớp Bác Sỹ Đa Khoa - chi tiết tại đây

Các tin khác

Lượt truy cập: 868228

Đang online: 187

liên hệ

Phân Hiệu Trường Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn