Thông báo về việc thu học phí và kinh phí đào tạo Sinh viên Y khoa và lớp Chuyên khoa II hệ tập trung theo chứng chỉ học tại Phân hiệu năm học 2020-2021 05/08/2020

     Căn cứ Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
     Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về việc Quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021;
     Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội thông báo mức thu học phí các lớp và thời gian nộp cụ thể như sau:
+ Lớp BSĐK - chi tiết tại đây
+ Lớp Chuyên khoa II hệ tập trung theo chứng chỉ học tại Phân hiệu - chi tiết tại đây

Các tin khác

Lượt truy cập: 1743470

Đang online: 27

liên hệ

Phân Hiệu Trường Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn