Lịch công tác tuần Phân hiệu Trường Đại Học Y Hà Nội tại Thanh Hóa 19/09/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Tuần 38 năm 2018 (17/09 – 23/09/2018)
 
Ngày Nội dung Chủ trì
Thứ Hai
17/09
- 08:00: Phòng họp T2.03
Họp giao ban Phân hiệu
TP: Cán bộ Phân hiệu
Cao Văn Mạnh
- 09:00:
Thu học phí kỳ 1 năm học ‎2018-2019
TP: Ban TCKT
Ban TCKT
Thứ Ba
18/09
- 09:00:
Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, nước của phòng khách Phân hiệu
TP: Văn phòng
Văn phòng
Thứ Tư
19/09
- 08:00:
Đánh giá công tác thu học phí năm học ‎2017-2018
TP: Ban TCKT
Ban TCKT
- 09:00:
Chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận giảng viên thỉnh giảng năm học 2018-2019.
TP: Văn phòng
Văn phòng
Thứ Năm
20/09
- 14:00: Phòng họp T2.03
Hội nghị Công chức viên chức, người lao động tại Phân hiệu năm học ‎2017-2018
TP: Toàn bộ CB, người lao động của Phân hiệu
Văn phòng
Thứ Sáu
21/09
- 09:00:
Thi Tư tưởng Hồ Chí Minh
TP: Ban Giáo vụ, TTKT&HL, Sinh viên CNĐDK15, Y2
Ban Giáo vụ phối hợp TTKT&HL
- 09:00:
Thi Tin học
TP: Ban Giáo vụ, TTKT&HL, CNĐDK16
Ban Giáo vụ phối hợp TTKT&HL
- 16:00: Các phòng ban họp giao ban tuần
TP: Các Phòng, Ban
Phụ trách các phòng, ban
Thứ Bảy
22/09
   
Chủ Nhật
23/09
   
 
 

Lượt truy cập: 189297

Đang online: 81

liên hệ

Phân Hiệu Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn