Lịch công tác tuần Phân hiệu Trường Đại Học Y Hà Nội tại Thanh Hóa 02/12/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Tuần 48 năm 2019 (02/12/2019 – 08/12/2019)
Ngày Nội dung Chủ trì
Thứ Hai
02/12
- 08:00: Tổ chức ôn thi lớp Sau Đại học chuyên ngành CKII Nội, CKII Nhi từ 2/12 đến 6/12/2019
TP: Ban Giáo vụ
Ban Giáo vụ
- 08:00: Làm việc với Sở Tài chính Thanh Hóa
TP: Ban TCKT
Ban TCKT
- 14:00: Học trực tuyến môn Điều dưỡng với Trườn ĐHYHN
TP: Văn phòng, Ban Giáo vụ
Văn phòng
Thứ Ba
03/12
- 08:00: 
Thu hồ sơ Tuyển sinh Sau Đại học chuyên ngành CKII Nội, CKII Nhi
TP: Ban Giáo vụ
Ban Giáo vụ
- 08:00: 
Làm việc với phòng Công nghệ thông tin BV Việt Đức và BV Đa khoa tỉnh để chuẩn bị cho đường truyền trực tuyến giao ban khoa hàng ngày cho sinh viên Y4
TP: Văn phòng, Ban Giáo vụ
Văn phòng
Thứ Tư
04/12
- 08:00: Làm việc với Sở Tài chính Thanh Hóa
TP: Ban TCKT
Ban TCKT
- 08:00: 
Làm việc với phòng Công nghệ thông tin BV Việt Đức và BV Đa khoa tỉnh để chuẩn bị cho đường truyền trực tuyến giao ban khoa hàng ngày cho sinh viên Y4
TP: Văn phòng, Ban Giáo vụ
Văn phòng
Thứ Năm
05/12
- 08:00: Cân đối nguồn NSNN năm 2019
TP: Ban TCKT
Ban TCKT
- 9:00: Thi Tổ chức và quản lý y tế (Lần 3 – K16)
TP: Ban Giáo vụ, TTKT&HL, K16
Ban Giáo vụ phối hợp TTKT&HL
- 08:00: Làm việc với phòng Công nghệ thông tin BV Việt Đức và BV Đa khoa tỉnh để chuẩn bị cho đường truyền trực tuyến giao ban khoa hàng ngày cho sinh viên Y4
TP: Văn phòng, Ban Giáo vụ
Văn phòng
Thứ Sáu
06/12
- 8:00: Thi GDSK-NCSK (Lần 1 – Y3)
- 9:00: Thi chăm sóc sức khỏe trẻ em (Lần 2 – K16)
- 14:00: Thi tin học ứng dụng (Lần 2 – Y3, lần 7 - K16)
TP: Ban Giáo vụ, TTKT&HL, K16, Y3
Ban Giáo vụ phối hợp TTKT&HL
16:00: Họp giao ban các phòng, ban, trung tâm
TP: Các phòng, ban, trung tâm
Phụ trách
Thứ Bảy
07/12
- 08:00: Thi Sinh lý bệnh miễn dịch (Lần 4 –K16, K17)
- 09:00: Thi Ngoại ngữ 3 (Lần 2 – Y2, lần 4 - Y3)
Thi Chăm sóc cho người cần được phục hồi chức năng (Lần 2 – K16)
TP: Ban Giáo vụ, TTKT&HL, SV Y2, Y3, K16, K17
Ban Giáo vụ phối hợp TTKT&HL
Chủ Nhật
08/12
08:00: Hội trường Lớn
Lớp Huấn luyện ATLĐ, VSLĐ cho cán bộ viên chức, người lao động TP: Cán bộ Phân hiệu
Văn phòng
 
 

Lượt truy cập: 729957

Đang online: 396

liên hệ

Phân Hiệu Trường Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn