Lịch công tác tuần Phân hiệu Trường Đại Học Y Hà Nội tại Thanh Hóa 08/08/2019

 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Tuần 31 năm 2019 (5/08/2019 – 11/08/2019)
 
Ngày Nội dung Chủ trì
Thứ Hai
05/08
- 08:00: Phòng họp T2.03
Họp giao ban Phân hiệu
TP: Cán bộ Phân hiệu
Cao Văn Mạnh
Thứ Ba
06/08
Cả ngày:
- Tổ chức học trực tuyến chính trị đầu khóa cho sinh viên Y2, Y3, Y4
TP: Văn phòng Phân hiệu, Ban Giáo vụ
Ban Giáo vụ, Văn phòng PH
Thứ Tư
07/08
Cả ngày:
- Tổng hợp nhu cầu mua sắm trang thiết bị, vật tư hóa chất tiêu hao của các đơn vị cho năm học mới
TP: Ban TCKT
Ban TCKT
Cả ngày:
- Chuẩn bị phòng thực hành cho năm học mới
TP: Bộ phận Hành chính, TTKT&HL
Văn phòng PH, TTKT&HL
Thứ Năm
08/08
Cả ngày:
- Kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị phòng thi online
TP: TTKT&HL, Bộ phận CNTT
TTKT&HL, VPPH
Thứ Sáu
09/08
- 16:00: Các phòng ban họp giao ban tuần
TP: Các Phòng, Ban, Trung tâm
Phụ trách các phòng, bộ phận
Thứ Bảy
10/08
   
Chủ Nhật
11/08
   
 
 

Lượt truy cập: 269431

Đang online: 59

liên hệ

Phân Hiệu Trường Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn