Lịch công tác tuần Phân hiệu Trường Đại Học Y Hà Nội tại Thanh Hóa 18/05/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Tuần 20 năm 2020 (18/05/2020 – 23/05/2020)
 
Ngày Nội dung Chủ trì
Thứ Hai
18/05
- Từ 18/5 đến 22/5/2020: 
Thu hồ sơ tuyển sinh các lớp Chuyên khoa hệ tập trung theo chứng chỉ tại  Phân hiệu.
TP: Ban Giáo vụ
Ban Giáo vụ
- 08:00: 
Làm việc với Ban Quản lý dự án tỉnh Thanh Hóa
TP: Văn phòng
Văn phòng
- 15:00: 
Tiếp đón Đài truyền hình Thanh Hóa tham quan Phân hiệu
TP: Văn phòng
Văn phòng
Thứ Ba
19/05
- 08:00: 
Tiếp tục sửa đề án phát triển Phân hiệu và đề án thành lập Bệnh viện ĐHYHN cơ sở PH Thanh Hóa
TP: Văn phòng
Văn phòng
- 09:00: 
Họp xét điểm rèn luyện và xét học bổng cho SV Phân hiệu để báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng ĐHYHN
TP: Ban Giáo vụ, phụ trách các đơn vị của PH
Ban Giáo vụ
- Cả ngày: Trường ĐHYHN
Báo cáo tiểu luận Tốt nghiệp bộ môn Nội lớp CNĐDK16
TP: Ban Giáo vụ, Phòng QLĐTĐH, BM Nội - ĐHYHN, SV CNĐDK16
Ban Giáo vụ
Thứ Tư
20/05
- 09:00: Phòng T4.26 – Phòng T4.01
Báo cáo tiểu luận Tốt nghiệp bộ môn Hồi sức cấp cứu lớp CNĐDK16
TP: Ban Giáo vụ, BM HSCC- ĐHYHN, SV CNĐDK16
Ban Giáo vụ
- 10:00 - 11:00: Phòng họp 201 – Trường ĐHYHN
Họp Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật sinh viên.
TP: Ban Giáo vụ
Ban Giáo vụ
Thứ Năm
21/05
- 08:00: 
Điều chỉnh dự toán tài chính cho Đề án phát triển PH và Đề án thành lập Bệnh viện ĐHYHN cơ sở PH Thanh Hóa
TP: Ban TCKT
Ban TCKT
Thứ Sáu
22/05
- 16:00: Họp giao ban các Phòng, Ban, Trung tâm
TP: Các phòng, ban, trung tâm
Phụ trách phòng, ban
Thứ Bảy
23/05
- 08:00: Thi Module S1.5: Đại cương về hình thái, chức năng cơ thể người (Lần 1 –Y1)
- 09:00: Thi Nội cơ sở  (Lần 1 – Y3)
- 11:00: Thi Sức khỏe nghề nghiệp (Lần 1 – Y4)
- 11:00: Thi Chăm sóc sức khỏe trẻ em (Lần 2- TC17)
TP: Ban Giáo vụ, TTKT&HL, SV Y1, Y3, Y4, K17
Ban Giáo vụ phối hợp TTKT&HL
- 14:00: Phun thuốc khử khuẩn toàn Phân hiệu
TP: Tổ y tế Phân hiệu
Tổ y tế
Chủ Nhật
24/05
   
 
 

Lượt truy cập: 1591522

Đang online: 598

liên hệ

Phân Hiệu Trường Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn