Lịch công tác tuần Phân hiệu Trường Đại Học Y Hà Nội tại Thanh Hóa 26/03/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Tuần 12 năm 2019 (25/03/2019 – 31/03/2019)
 
Ngày Nội dung Chủ trì
Thứ Hai
25/03
- 08:00: Phòng họp T2.03
Họp giao ban Phân hiệu
TP: Cán bộ Phân hiệu
Cao Văn Mạnh
- 09:00:
Họp bàn phương án đăng tải thông tin tuyển sinh của Phân hiệu
TP: Ban Giáo vụ, Văn phòng, Ban TCKT
Ban Giáo vụ
Thứ Ba
26/03
- Cả ngày:
Thanh lý tài sản hết giá trị sử dụng của Phân hiệu.
TP: Ban TCKT
Ban TCKT
- 09:00:
Xây dựng kế hoạch khảo sát nhu cầu đào tạo phục vụ tuyển sinh.
TP: Ban Giáo vụ
Ban Giáo vụ
- 16:00:
Bế mạc Hội thao Chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3
TP: Đoàn Thanh niên
Đoàn thanh niên
Thứ Tư
27/03
- 08:00:
Dự thảo công văn gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề xuất nhiệm vụ của Phân hiệu.
TP: Văn phòng
Văn phòng
- 09:00:
Công bố Quyết định thành lập Liên Chị Đoàn Phân hiệu
TP: Lãnh đạo Phân hiệu, lãnh đạo các phòng ban, đại diện Đoàn ĐHYHN, Ban chấp hành Liên chi đoàn
Đỗ Nam Khánh
- 09:00:
Triển khai nhập xuất kho vật tư, hóa chất.
TP: Ban TCKT
Ban TCKT
- 14:00:
Thảo luận về Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tự chủ tại đơn vị
TP: Các phòng, ban, trung tâm
Phụ trách các phòng, ban
Thứ Năm
28/03
- 08:00
Các đơn vị báo cáo kết quả thảo luận bằng văn bản Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tự chủ về Văn phòng để tổng hợp
TP: Văn phòng
Văn phòng
Thứ Sáu
29/03
- 08:00
Dự kiến Họp thống nhất chỉnh sửa, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ.
TP: Ban GĐ, các bộ Phân hiệu
Văn phòng
- 16:00: Các phòng ban họp giao ban tuần
TP: Các Phòng, Ban, Trung tâm
Phụ trách các phòng, ban
Thứ Bảy
30/03
   
Chủ Nhật
31/03
   
 
 

Lượt truy cập: 222280

Đang online: 47

liên hệ

Phân Hiệu Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn