Lịch công tác tuần Phân hiệu Trường Đại Học Y Hà Nội tại Thanh Hóa 16/01/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Tuần 55 năm 2018 (14/01/2019 - 20/01/2019)
 
Ngày Nội dung Chủ trì
Thứ Hai
14/01
- 08:00: Phòng họp T3.03
Họp giao ban Phân hiệu
TP: Cán bộ Phân hiệu
Cao Văn Mạnh
- 13:30 - 14:30: Giảng đường 201 - ĐHYHN
Tham gia Hội nghị công khai tài sản, thu nhập năm 2018 của công chức (Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng)
TP: Ban Giám đốc, cán bộ TCCB
Văn phòng
- 08:30: Thi Giải phẫu (Lần 4 - CNĐDK16, Lần 2 – Y1)
TP: Ban Giáo vụ, TTKT&HL, CNĐDK16, Y1
Ban Giáo vụ phối hợp TTKT&HL
- Cả ngày: Kiểm kê tài sản năm 2018 của Phân hiệu.
TP: Tổ kiểm kê tài sản
Tổ kiểm kê TS
Thứ Ba
15/01
- 15:00 - 16:00: Phòng họp 211 (Phòng họp Đảng ủy) - ĐHYHN
Tham gia buổi “Xét tư cách dự thi tốt nghiệp CNĐD liên thông từ trung cấp hệ VLVH (2015-2019), thi TN lần 1 cho Bác sĩ YHDP VB2 K3, thi tốt nghiệp lần 2 cho BSYHDP VB2K2 và BSYHDP liên thông K3”
TP: Ban Giáo vụ
Ban Giáo vụ
Thứ Tư
16/01
- 08:00: Triển khai viết Kế hoạch hoạt động chủ yếu năm 2019 của Phân hiệu
TP: Các phòng, ban, trung tâm của Phân hiệu
Văn phòng
Thứ Năm
17/01
- 14:00 - 17:00: Giảng đường 12 - ĐHYHN
Tham gia Hội nghị tổng kết công tác giảng dạy Đại học kỳ 1, triển khai công tác đào tạo học kỳ 2 năm học 2018-2019.
TP: Đại diện Lãnh đạo Phân hiệu Thanh Hóa; Ban Giáo vụ
Ban Giáo vụ
- 15:00: Hội trường Quốc tế Tầng 3 – Nhà A1 - ĐHYHN
Tham gia Hội thảo tập huấn công tác Hợp tác quốc tế năm học
2017-2018
TP: Đại diện Lãnh đạo Phân hiệu Thanh Hóa, Ban Giáo vụ, Cán bộ phụ trách công tác Hợp tác quốc tế.
Ban Giáo vụ
- 08:00: Thi PP nghiên cứu khoa học (BSCKII Sản, Ngoại, QLYT)
TP: Ban Giáo vụ, TTKT&HL, BSCKII
Ban Giáo vụ phối hợp TTKT&HL
Thứ Sáu
18/01
- 08:00: Hoàn thiện Báo cáo kiểm kê tài sản năm 2018 nộp ĐHYHN
TP: BanTCKT
Ban TCKT
- 09:00: Thi Ngoại ngữ 1 (Lần 1 – Y1)
- 10:00: Thi Tâm thần (Lần 2 – CNĐDK15)
TP: Ban Giáo vụ, TTKT&HL, CNĐDK15, Y1
Ban Giáo vụ phối hợp TTKT&HL
- 16:00: Các phòng ban họp giao ban tuần
TP: Các Phòng, Ban
Phụ trách các phòng, ban
Thứ Bảy
19/01
- 09:00: Thi Sinh lý học (BSCKI Gây mê hồi sức)
TP: Ban Giáo vụ, TTKT&HL, BSCKI
Ban Giáo vụ phối hợp TTKT&HL
Chủ Nhật
20/01
   
 
 

Lượt truy cập: 210342

Đang online: 85

liên hệ

Phân Hiệu Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn