Lịch công tác tuần Phân hiệu Trường Đại Học Y Hà Nội tại Thanh Hóa 22/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Tuần 42 năm 2019 (21/10/2019 – 27/10/2019)
 
Ngày Nội dung Chủ trì
Thứ Hai
21/10
- 08:00: Phòng họp T3.03
Họp giao ban Phân hiệu
TP: Cán bộ Phân hiệu
Cao Văn Mạnh
- 09:00: 
Dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và kỷ niệm 5 năm thành lập Phân hiệu
TP: Văn phòng
Văn phòng
- Cả ngày:
Phối hợp TTKT hoàn thiện đề xuất của TTKT&ĐBCL Trường ĐHYHN
TP: Ban TCKT, TTKT&HL
Ban TCKT
Thứ Ba
22/10
- 08:00: 
Lớp BSĐK Y4 thi lâm sàng Nội tại BVĐK Tỉnh
TP: Ban Giáo vụ
Ban Giáo vụ
- 09:30: Lên dự toán cho Hội nghị tổng kết 05 năm thành lập Phân hiệu
TP: Ban TCKT
Ban TCKT
- 14:00: 
 Làm việc với Sở TNMT về việc cấp đất xây dựng Bệnh viện ĐHYHN tại Thanh Hóa.
TP: Đại diện Sở TNMT, đại diện Phân hiệu
Văn phòng
Thứ Tư
23/10
- 08:00:
Phối hợp với các phòng ban làm đề án xây dựng và phát triển Phân hiệu
TP: Ban TCKT, Ban Giáo vụ, Văn phòng
Ban TCKT
- 08:00-16:30: (Ngày 23/10 và 24/10) Ba Vì, Hà Nội
Hội thảo góp ý hoàn thiện chuẩn đầu ra cho từng module trong chương trình đào tạo bác sĩ Răng Hàm Mặt dựa trên chuẩn năng lực.
TP: Ban Giáo vụ
Ban Giáo vụ
Thứ Năm
24/10
- 08:30:
Họp Chi đoàn cán bộ Phân hiệu Đại hội nhiệm kỳ 2019-2020.
TP: Chi đoàn cán bộ Phân hiệu
Bí thư Chi đoàn
Thứ Sáu
25/10
- 08:30:
Thi Đường lối CM (Lần 4 – Y4, lần 3 – Y2)
TP: Ban Giáo vụ, TTKT&HL, SV Y3, Y4
Ban Giáo vụ phối hợp TTKT&HL
16:00: Họp giao ban các phòng, ban, trung tâm
TP: Các phòng, ban, trung tâm
Phụ trách
Thứ Bảy
26/10
- 07:45:
Thi Tổ chức và QLYT (Lần 2 – CNĐDK16)
Thi Hóa sinh (Lần 3 – CNĐDK17)
Thi Kỹ năng giao tiếp (Lần 1 – Y2)
- 08:30:
Thi Kỹ năng giao tiếp (Lần 1 – Y2, lần 2- Y3)
TP: Ban Giáo vụ, TTKT&HL, CNĐDK15, CNĐDK17, Y2, Y3
Ban Giáo vụ phối hợp TTKT&HL
Chủ Nhật
27/10
   
 
 
 
 
 
 

Lượt truy cập: 282828

Đang online: 30

liên hệ

Phân Hiệu Trường Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn