Lịch công tác tuần Phân hiệu Trường Đại Học Y Hà Nội tại Thanh Hóa 09/07/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Tuần 28 năm 2018 (09/07 – 15/07/2018)
 
Ngày Nội dung Chủ trì
Thứ Hai
09/07
- 08:00: Phòng họp T2.03
Họp giao ban Phân hiệu
TP: Cán bộ Phân hiệu
Cao Văn Mạnh
Thứ Ba
10/07
- 08:00:
Liên hệ lắp đặt đường truyền mạng cho phòng thi online
TP: Văn phòng
Văn phòng
- 16:00:
Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm ‎2019-2021
TP: Ban TCKT
Ban TCKT
Thứ Tư
11/07
- 08:00:
Làm báo cáo thuế TNCN, TNDN quý II/2018
TP: Ban TCKT
Ban TCKT
Thứ Năm
12/07
- Cả ngày:
Ôn tập Sinh lý cho thí sinh dự tuyển Chuyên khoa I
TP: Ban Giáo vụ, thí sinh dự tuyển, BM Sinh lý
Ban Giáo vụ
- 14:00: Phòng họp T2.03
Họp công tác tổ chức Tổng kết năm học 2017-2018
TP: Cán bộ Phân hiệu
Cao Văn Mạnh
Thứ Sáu
13/07
- Cả ngày:
Ôn tập Sinh lý cho thí sinh dự tuyển Chuyên khoa I Gây mê
TP: Ban Giáo vụ, thí sinh dự tuyển, BM Sinh lý
Ban Giáo vụ
- 07:30:
Thi Mô Phôi (lần 3 – Y2), Sinh truyền nhiễm (lần 1- CNĐDK15)
TP: Ban Giáo vụ, TTKT&HL, Sinh viên Y2, CNĐDK15
Ban Giáo vụ
 phối hợp TTKT&HL
- 14:00: Phòng họp T2.03
Họp tiến bộ thực hiện phòng thi online
TP: Văn phòng, TTKT&HL
Cao Văn Mạnh
- 15:00: Phòng họp 211 – Trường ĐHYHN
Họp đánh giá tiến độ triển khai phần mềm kế toán theo Thông tư 107
TP: Ban TCKT
Ban TCKT
- 16:00: Các phòng ban họp giao ban tuần
TP: Các Phòng, Ban
Phụ trách các phòng, ban
Thứ Bảy
14/07
- Cả ngày:
Ôn tập Ngoại ngữ cho thí sinh dự tuyển Chuyên khoa II Ngoại, CKII Sản, CKII Quản lý y tế.
TP: Ban Giáo vụ, thí sinh dự tuyển, BM Ngoại ngữ
Ban Giáo vụ
Chủ Nhật
15/07
- Cả ngày:
Ôn tập Ngoại ngữ cho thí sinh dự tuyển Chuyên khoa II Ngoại, CKII Sản, CKII Quản lý y tế.
TP: Ban Giáo vụ, thí sinh dự tuyển, BM Ngoại ngữ
Ban Giáo vụ
- Cả ngày:
Thi Tốt nghiệp Phương pháp Sư phạm y học
TP: Ban Giáo vụ, Học viên lớp PPSPYH
Ban Giáo vụ
 
 
 

Các tin khác

Lượt truy cập: 169996

Đang online: 34

liên hệ

Phân Hiệu Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn