Phân Hiệu Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 722 đường Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa
Số điện thoại:  +02373.625.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn

Lượt truy cập: 1981380

Đang online: 48

liên hệ

Phân Hiệu Trường Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Số 722 đường Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn