Mẫu biểu Tài chính - Kế toán 15/03/2019

Một số mẫu biểu Tài chính - Kế toán:
1. Hướng dẫn thanh toán 2012 tải file
2. Giấy báo làm thêm ngoài giờ tải file
3. Đề nghị mua sắm tải file
4. Mẫu biểu thanh toán (mẫu số 4 đến 16) tải file
5. Mẫu số 1. Giấy đề nghị tạm ứng tải file
6. Mẫu số 2. Giấy thanh toán - tải file
7. Mẫu số 3. Giấy thanh toán tạm ứng tải file
8.Mẫu số 06. Hợp đồng khoán tải file
9. Mẫu số 12. Hợp đồng thuê khoán chuyên môn tải file
10. Mẫu số 13. Giấy đi đường tải file
11. Mẫu số 17. Biên bản xét chọn - tải file
12. Mẫu số 18. Quyết định chỉ định thầu tải file
13. Mẫu số 19. Giao hàng không qua kho tải file
14. Mẫu số 20. Biên bản giao nhận tài sản tải file
15. Mẫu sô 22. Giấy biên nhận tiền tải file
16. Phụ lục chứng từ thanh toán tải file
17. Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân tải file
18. Phiếu đề nghị sửa chữa - tải file
19. Xét duyệt báo giá - tải file
20. Mẫu giấy xin sử dụng xe ôtô - tải file
21. Lệnh điều xe - tải file 
22. Phụ lục chứng từ thanh toán - tải file
23. Quy trình điều chuyển tài sản - tải file
 

Các tin khác

Lượt truy cập: 1743484

Đang online: 38

liên hệ

Phân Hiệu Trường Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn