Mẫu biểu Tài chính - Kế toán 19/07/2021

TT TÊN MẪU VĂN BẢN FILE ĐÍNH KÈM GHI CHÚ
1 Giấy đề nghị tạm ứng M.01  
2 Dự trù chi tạm ứng
3 Giấy đề nghị thanh toán M.02  
4 Bảng tổng hợp thanh toán
5 Giấy thanh toán tạm ứng M.03  
6 Bảng tổng hợp thanh toán tạm ứng  
7 Bảng kê đề nghị thanh toán M.04  
8 Bảng kê thanh toán tiền công tác phí M.05  
9 Hợp đồng, thanh lý hợp đồng giao khoán công việc M.06  
10 Bảng thanh toán tiền thuê ngoài M.07  
11 Bảng chấm công M.08  
12 Bảng chấm công làm thêm ngoài giờ M.09  
13 Bảng thanh toán tiền làm thêm ngoài giờ M.10  
14 Bảng thanh toán tiền M.11  
15 Bảng kê mua hàng M.12  
16 Bảng thanh toán tiền giảng M.13  
17 Bảng kê thanh toán tiền giảng vượt giờ M.14  
18 Bảng thanh toán tiền hội đồng bảo vệ luận văn, luận án M.15  
19 Biên bản xác nhận số dư tạm ứng M.16  
20 Hợp đồng thuê khoán chuyên môn M.17  
21 Quyết định phê duyệt đơn vị cung cấp… M.18  
22 Phiếu trình duyệt giá M.19 Áp dụng mua sắm hàng hóa dưới 20 triệu
23 Giấy đề nghị mua sắm M.20  
24 Giấy báo làm thêm giờ M.21 Trường hợp làm ngoài giờ đột xuất
25 Giấy biên nhận tiền M.22  
26 Giấy đi đường M.23  
27 Biên bản giao hàng không qua kho M.24 Giao nhận CCDC, Vật tư
28 Biên bản giao nhận TSCĐ M.25  
29 Phụ lục chứng từ thanh toán M.26 Quy trình và thủ tục thanh toán

Các tin khác

Lượt truy cập: 1825740

Đang online: 137

liên hệ

Phân Hiệu Trường Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Số 722 đường Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn