Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 26/03/2019

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019
Tuần 34 từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/03/2019
 
STT Nội dung Thời gian
        Chi tiết          
Ghi chú       
1 THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019 ( Tuần 34) Từ ngày 25/03 đến ngày 31/03/2019 Tại đây  

Lượt truy cập: 222326

Đang online: 90

liên hệ

Phân Hiệu Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn