Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 17/09/2018

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019
Tuần 07 từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018
 
STT Nội dung Thời gian
        Chi tiết          
Ghi chú       
1 THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019 ( Tuần 07) Từ ngày 17/9 đến ngày 23/9/2018 Tại đây  

Lượt truy cập: 189307

Đang online: 85

liên hệ

Phân Hiệu Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn