Thời khóa biểu năm học 2019 - 2020 21/10/2019

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019
Tuần 12 từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019
 
STT Nội dung Thời gian
        Chi tiết          
Ghi chú       
1 THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2019 - 2020 ( Tuần 12) Từ ngày 21/10 đến ngày 27/10/2019 Tại đây  

Các tin khác

Lượt truy cập: 282855

Đang online: 43

liên hệ

Phân Hiệu Trường Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn