Thời khóa biểu năm học 2021 - 2022 07/11/2021

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2021 - 2022
Tuần 14 từ ngày 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021
 
STT Nội dung Thời gian
        Chi tiết          
Ghi chú       
1 THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2021 - 2022 ( Tuần 14) Từ ngày 08/11 đến ngày 14/11/2021 Tại đây  

Các tin khác

Lượt truy cập: 1880179

Đang online: 31

liên hệ

Phân Hiệu Trường Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Số 722 đường Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn