Thời khóa biểu năm học 2019 - 2020 14/02/2020

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2019 - 2020
Tuần 28 từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020
 
STT Nội dung Thời gian
        Chi tiết          
Ghi chú       
1 THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2019 - 2020 ( Tuần 28) Từ ngày 10/2 đến ngày 16/2/2020 Tại đây  

Các tin khác

Lượt truy cập: 1591909

Đang online: 675

liên hệ

Phân Hiệu Trường Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn