Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 9/18/2017 11:07:07 AM

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018
Tuần 07 từ ngày 18/09 đến ngày 24/09/2017
 
STT Nội dung Thời gian
        Chi tiết          
Ghi chú       
1 THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018 ( Tuần 07) Từ ngày 18/09 đến ngày 24/09/2017 Tại đây  

Lượt truy cập: 125877

Đang online: 15

liên hệ

Phân Hiệu Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn