Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 25/06/2018

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018
Tuần 47 từ ngày 25/06/2018 đến ngày 01/07/2018
 
STT Nội dung Thời gian
        Chi tiết          
Ghi chú       
1 THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018 ( Tuần 47) Từ ngày 25/06 đến ngày 01/07/2018 Tại đây  

Lượt truy cập: 170002

Đang online: 39

liên hệ

Phân Hiệu Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn