Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 20/11/2018

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019
Tuần 16 từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018
 
STT Nội dung Thời gian
        Chi tiết          
Ghi chú       
1 THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019 ( Tuần 16) Từ ngày 19/11 đến ngày 25/11/2018 Tại đây  

Lượt truy cập: 200056

Đang online: 6

liên hệ

Phân Hiệu Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn