Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 16/01/2019

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019
Tuần 24 từ ngày 14/1/2019 đến ngày 20/1/2019
 
STT Nội dung Thời gian
        Chi tiết          
Ghi chú       
1 THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019 ( Tuần 24) Từ ngày 14/1 đến ngày 20/1/2019 Tại đây  

Lượt truy cập: 210394

Đang online: 129

liên hệ

Phân Hiệu Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn