Thời khóa biểu năm học 2022 - 2023 02/10/2022

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2022 - 2023
Tuần 09 từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022
STT Nội dung Thời gian
        Chi tiết          
Ghi chú       
1 THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2022 - 2023 ( Tuần 9) Từ ngày 03/10 đến ngày 09/10/2022 Tại đây  

Các tin khác

Lượt truy cập: 1981404

Đang online: 53

liên hệ

Phân Hiệu Trường Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Số 722 đường Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn