Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 13/01/2018

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018
Tuần 24 từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018
 
STT Nội dung Thời gian
        Chi tiết          
Ghi chú       
1 THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018 ( Tuần 24) Từ ngày 15/01 đến ngày /01/2018 Tại đây  

Các tin khác

Lượt truy cập: 140068

Đang online: 27

liên hệ

Phân Hiệu Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn