Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 18/03/2018

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018
Tuần 33 từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/03/2018
 
STT Nội dung Thời gian
        Chi tiết          
Ghi chú       
1 THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018 ( Tuần 33) Từ ngày 19/03 đến ngày 25/03/2018 Tại đây  

Các tin khác

Lượt truy cập: 148044

Đang online: 74

liên hệ

Phân Hiệu Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn