Cán bộ, giảng viên phân hiệu ĐH Y Hà Nội sẽ được hỗ trợ lên đến 1,3 tỷ đồng 12/12/2019

       Với mục tiêu phấn đấu trở thành cơ sở hoàn chỉnh về cơ cấu tổ chức và bộ máy với quy mô đào tạo vào năm 2025 khoảng 1.300 sinh viên đại học (ĐH) và sau ĐH. Tuy nhiên, sau 3 năm, phân hiệu Trường ĐH Y Hà Nội tại Thanh Hóa mới chỉ thu hút được 30 bác sĩ nội trú...
Sau 3 năm mới thu hút được 30 bác sĩ nội trú
     Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh Thanh Hóa (NQ 44) về chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường ĐH Y Hà Nội tại Thanh Hóa (Phân hiệu), hướng tới thành lập Trường ĐH Y Thanh Hóa.

Hỗ trợ thu hút cán bộ, giảng viên Phân hiệu ĐH Y Hà Nội lên đến 1,3 tỷ đồng
    Trước đó, tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII đã ban hành NQ 44 về chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu.
Sau 3 năm triển khai thực hiện NQ 44, Phân hiệu mới chỉ thu hút được 30 bác sĩ nội trú, các đối tượng giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS), tiến sĩ (TS) và thạc sĩ (Ths) chưa thu hút được.
     Để đảm bảo số lượng giảng viên, nguồn đào tạo giảng viên trình độ cao cho Phân hiệu, kịp thời bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cao, có năng lực chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy, đáp ứng yêu cầu phát triển của Phân hiệu giai đoạn 2020-2025, mục tiêu xây dựng Phân hiệu trở thành cơ sở hoàn chỉnh về cơ cấu tổ chức và bộ máy (với 8 bộ môn, 7 phòng chức năng; số lượng, cán bộ giảng viên dư kiến năm 2026 là 150 người).
     Quy mô đào tạo của Phân hiệu phấn đấu vào năm 2025 đạt khoảng 1.300 sinh viên đại học và sau đại học. Đồng thời, đảm bảo các điều kiện để sau năm 2025 Phân hiệu hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn.
     Vì vậy, việc sửa đổi chỉ tiêu đào tạo, thu hút đội ngũ cán, bộ giảng viên cho Phân hiệu là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế hiện tại của Phân hiệu.
Nâng mức hỗ trợ thu hút giảng viên cao nhất lên đến 1,3 tỷ đồng
     Nội dung NQ 44 đã ban hành quy định hỗ trợ thu hút cán bộ, giảng viên mới về công tác lâu dài tại Thanh Hóa: GS, PGS, TS y học; Ths y học, bác sĩ nội trú tốt nghiệp tại Trường ĐH Y Hà Nội, cam kết phục vụ lâu dài cho Phân hiệu và được Hội đồng tuyển chọn sẽ được nhận hỗ trợ một lần bằng tiền mặt sau khi tuyển dụng theo các mức.
    Cụ thể, người có học hàm GS độ tuổi dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt là 1 tỷ đồng; người có học hàm PGS độ tuổi dưới 57 tuổi đối với nam, dưới 52 tuổi đối với nữ được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt là 600 triệu đồng.
     Người có học vị TS độ tuổi dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt là 400 triệu đồng.
     Người đã tốt nghiệp bác sĩ nội trú tại Trường ĐH Y Hà Nội, độ tuổi dưới 50 tuổi đối với nam, dưới 45 tuổi đối với nữ được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt là 300 triệu đồng.
Người có học vị Ths tốt nghiệp ĐH chính quy và học cao học tai Trường ĐH Y Hà Nội, độ tuổi dưới 50 tuổi đối với nam, dưới 45 tuổi đối với nữ được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt là 200 triệu đồng.
     Sinh viên tốt nghiệp Trường ĐH Y Hà Nội trúng tuyển vào các khóa đào tạo bác sĩ nội trú do nhà trường tổ chức (giai đoạn 2016-2025) có nguyện vọng và cam kết phục vụ tối thiểu 10 năm tại Phân hiệu, được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo hàng năm bao gồm học phí, sinh hoạt phí, tiền tài liệu; mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/học viên/năm.
     Điều kiện được nhận hỗ trợ thu hút đối với các đối tượng nêu trên là phải cam kết phục vụ tối thiểu 10 năm tại Phân hiệu.
     Nội dung đề nghị sửa đổi là nâng mức hỗ trợ thu hút cán bộ, giảng viên mới về công tác lâu dài tại Thanh Hóa.
     Cụ thể, GS, PGS, TS y học; Ths y học, bác sĩ nội trú tốt nghiệp tại Trường ĐH Y Hà Nội (không bao gồm cán bộ giảng viên của Trường Đại học Y Hà Nội), cam kết phục vụ lâu dài cho Phân hiệu sau này là ĐH Y Thanh Hóa và được Hội đồng tuyển chọn sẽ được nhận hỗ trợ một lần bằng tiền mặt sau khi tuyển dụng.
     Mức hỗ trợ cụ thể như sau: Người có học hàm GS độ tuổi dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt là 1,3 tỷ đồng; người có học hàm PGS độ tuổi dưới 57 tuổi đối với nam, dưới 52 tuổi đối với nữ được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt là 800 triệu đồng.
     Điều kiện được nhận hỗ trợ thu hút đối với các đối tượng nêu trên là phải cam kết phục vụ tối thiểu 7 năm tại Phân hiệu.
     Đồng thời, nâng tổng mức hỗ trợ thu hút cán bộ, giảng viên mới cho Phân hiệu giai đoạn 2016-2025, dự kiến từ 39 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng.
    Trong đó, hỗ trợ thu hút 2 GS và 2 PGS với tổng số tiền là 4,2 tỷ đồng; hỗ trợ thu hút 10 TS với tổng số tiền 4 tỷ đồng; hỗ trợ thu hút 6 Ths với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ thu hút 102 bác sĩ nội trú với tổng số tiền là 30,6 tỷ đồng. Các nội dung khác giữ nguyên theo NQ 44.
                                                                                           Duy Tuyên
(Nguồn : Dân trí)

Các tin khác

Lượt truy cập: 1670327

Đang online: 59

liên hệ

Phân Hiệu Trường Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn