Thông báo Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của Trường Đại học Y Hà Nội ngày 24/5/2021 25/05/2021

     Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của Trường Đại học Y Hà Nội, GS.TS. Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp, trên cơ sở xem xét đề xuất của các đơn vị liên quan, đã kết luận các nội dung.
      Nội dung Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của Trường Đại học Y Hà Nội ngày 24/5/2021
Phòng CNTT&TT

Các tin khác

Lượt truy cập: 1832681

Đang online: 99

liên hệ

Phân Hiệu Trường Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Số 722 đường Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn