Danh sách thi cập nhật đến ngày : (T7) 25/09/2021 24/09/2021

Lịch thi, danh sách thi, phòng thi và thời gian thi của thí sinh...

Hướng dẫn cách xem vị trí phòng và thời gian thi của thí sinh:

* Tải file PDF về máy tính ( đối với trình duyệt Chrome nhấn tổ hợp Ctr+S).
* Cài đặt phần mềm đọc PDF như Acrobat Reader, Foxit Reader, ...

 * Mở file PDF bằng phần mềm đã cài.
 * Ấn tổ hợp Ctr+F sau đó gõ Mã Sinh Viên hoặc Tên rồi ấn phím Enter.

                                                             
QUY ĐỊNH THI OSCE DÀNH CHO SINH VIÊN: Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN THI ONLINE MÔN THỰC TẾ CỘNG ĐỒNG 1 - LỚP BSĐK Y3: Xem chi tiết

 
 
STT
MÔN THI LỚP LẦN THI HÌNH THỨC THI NGÀY THI CA THI, THỜI GIAN THI, PHÒNG THI
  Giáo dục quốc phòng 2 ĐDLT K19
(2021-2022)
1 Tự luận T7 ( 25/09/2021 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 2 CNĐD Y2
(2021-2022)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 25/09/2021 ) Xem chi tiết
  Ngoại cơ sở BSĐK Y4
(2021-2022)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 25/09/2021 ) Xem chi tiết
  Y học gia đình BSĐK Y6
(2021-2022)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 25/09/2021 ) Xem chi tiết
  Sức khỏe nghề nghiệp BSĐK Y6
(2021-2022)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 25/09/2021 ) Xem chi tiết
  Nhi khoa 1 BSĐK Y5
(2021-2022)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 25/09/2021 ) Xem chi tiết
  Tổ chức và quản lý y tế ĐDLT K19
(2021-2022)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 25/09/2021 ) Xem chi tiết
  Tổ chức và quản lý y tế BSĐK Y5
(2021-2022)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 25/09/2021 ) Xem chi tiết
  Ung thư BSĐK Y6
(2021-2022)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 24/09/2021 ) Xem chi tiết
  Nghiên cứu khoa học 1 BSĐK Y3
(2021-2022)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 24/09/2021 ) Xem chi tiết
  Chuẩn đoán hình ảnh BSĐK Y6
(2021-2022)
3 Trắc nghiệm trên máy T4 ( 22/09/2021 ) Xem chi tiết
  Chuẩn đoán hình ảnh BSĐK Y5
(2021-2022)
3 Trắc nghiệm trên máy T4 ( 22/09/2021 ) Xem chi tiết
  Chuẩn đoán hình ảnh BSĐK Y4
(2021-2022)
1 Trắc nghiệm trên máy T4 ( 22/09/2021 ) Xem chi tiết
             
  Module S1.7: Các yếu tố MT XH và hành vi liên quan đến sức khỏe BSĐK Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 03/08/2021 ) Xem chi tiết
  Y học gia đình BSĐK Y5
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 03/08/2021 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 2 BSĐK Y4
(2020-2021)
4 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 02/08/2021 ) Xem chi tiết
  Răng hàm mặt BSĐK Y5
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 02/08/2021 ) Xem chi tiết
  Tai mũi họng BSĐK Y5
(2020-2021)
3 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 02/08/2021 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng BSĐK Y4
(2020-2021)
5 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 02/08/2021 ) Xem chi tiết
  Thực tế cộng đồng 1 BSĐK Y3
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 02/08/2021 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc SKNL có bệnh Ngoại khoa I,II ĐDLT K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 24/07/2021 ) Xem chi tiết
  Phiên giải Module S2.3-S2.6 BSĐK Y2
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 24/07/2021 ) Xem chi tiết
  Lượng giá kỹ năng các Module S2.3-S2.6 BSĐK Y2
(2020-2021)
1 Chạy trạm T6 ( 23/07/2021 ) Xem chi tiết
  Module S2.5 BSĐK Y2
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 16/07/2021 ) Xem chi tiết
  Sản phụ khoa BSĐK Y4
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 16/07/2021 ) Xem chi tiết
  Ngoại cơ sở BSĐK Y3
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 16/07/2021 ) Xem chi tiết
  Module 4.2 CNĐD Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 16/07/2021 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 1 BSĐK Y4
(2020-2021)
8 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 10/07/2021 ) Xem chi tiết
  Nội cơ sở BSĐK Y3
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 10/07/2021 ) Xem chi tiết
  Tin học cơ bản CNĐD Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 10/07/2021 ) Xem chi tiết
  Nhi khoa 1 BSĐK Y4
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 09/07/2021 ) Xem chi tiết
  Xác suất thống kê BSĐK Y2
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 09/07/2021 ) Xem chi tiết
  Tổ chức và quản lý y tê BSĐK Y4
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T4 ( 07/07/2021 ) Xem chi tiết
  Dịch tễ học ĐDLT K19
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 03/07/2021 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc SKNLCB Nội khoa I,II ĐDLT K19
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 03/07/2021 ) Xem chi tiết
  LT Module S2.4: Da - Cơ - Xương khớp BSĐK Y2
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 03/07/2021 ) Xem chi tiết
  Module S1.6: Đại cương về dược lý BSĐK Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 03/07/2021 ) Xem chi tiết
  Dược lý BSĐK Y3
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 26/06/2021 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc SKNLCB Ngoại khoa I,II ĐDLT K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 26/06/2021 ) Xem chi tiết
  Lao và bệnh phổi BSĐK Y5
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 25/06/2021 ) Xem chi tiết
  Module S2.6 BSĐK Y2
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 25/06/2021 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 2 CNĐD Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/06/2021 ) Xem chi tiết
  Sức khỏe nghề nghiệp BSĐK Y4
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/06/2021 ) Xem chi tiết
  Miễn dịch BSĐK Y4
(2020-2021)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/06/2021 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 1 BSĐK Y3
(2020-2021)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/06/2021 ) Xem chi tiết
  Module S1.5 BSĐK Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/06/2021 ) Xem chi tiết
  Ung thư BSĐK Y5
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 18/06/2021 ) Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 2 BSĐK Y1
(2020-2021)
2 Tự luận T7 ( 05/06/2021 ) Xem chi tiết
  Sinh lý học ĐDLT K19
(2020-2021)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 05/06/2021 ) Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 1 BSĐK Y1
(2020-2021)
2 Tự luận T7 ( 05/06/2021 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 2 BSĐK Y3
(2020-2021)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 05/06/2021 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 2 BSĐK Y3
(2020-2021)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 05/06/2021 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 1 BSĐK Y3
(2020-2021)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 05/06/2021 ) Xem chi tiết
  Mô phôi BSĐK Y3
(2020-2021)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 05/06/2021 ) Xem chi tiết
  Răng hàm mặt BSĐK Y5
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 04/06/2021 ) Xem chi tiết
  Module S2.3: Huyết học BSĐK Y2
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 04/06/2021 ) Xem chi tiết
  Module S1.3: Mô và phôi thai học BSĐK Y1
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 (29/05/2021 ) Xem chi tiết
  Module 2.2 CNĐD Y1
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 (29/05/2021 ) Xem chi tiết
  Nội cơ sở BSĐK Y3
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 (29/05/2021 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc SK người lớn có bệnh nội khoa I,II ĐDLT K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 (29/05/2021 ) Xem chi tiết
  Tai mũi họng - Đợt 2 BSĐK Y5
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 28/05/2021 ) Xem chi tiết
  Module S2.5 BSĐK Y2
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 25/05/2021 ) Xem chi tiết
  Tin học cơ bản BSĐK Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 22/05/2021 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K19
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 22/05/2021 ) Xem chi tiết
  Module 4.1: Giao tiếp và GDSK trong TH ĐD CNĐD Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 18/05/2021 ) Xem chi tiết
  Module S2.2: Miễn dịch nhiễm trùng BSĐK Y2
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 (15/05/2021 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 1 BSĐK Y4
(2020-2021)
7 Trắc nghiệm trên máy T7 (15/05/2021 ) Xem chi tiết
  Y học hạt nhân BSĐK Y4
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 (15/05/2021 ) Xem chi tiết
  Dịch tễ ĐDLT K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 (15/05/2021 ) Xem chi tiết
  Module S1.4 BSĐK Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 (15/05/2021 ) Xem chi tiết
  Tai mũi họng - Đợt 1 BSĐK Y5
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 (14/05/2021 ) Xem chi tiết
  Triết học Mác - Lê Nin CNĐD Y1
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 08/05/2021 ) Xem chi tiết
  Xác suất thống kê BSĐK Y2
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 08/05/2021 ) Xem chi tiết
  Sản phụ khoa 1 BSĐK Y4
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 08/05/2021 ) Xem chi tiết
  Gây mê hồi sức BSĐK Y5
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 07/05/2021 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 2 BSĐK Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 04/05/2021 ) Xem chi tiết
  Nghiên cứu khoa học BSĐK Y4
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 24/04/2021 ) Xem chi tiết
  Ngoại bệnh lý BSĐK Y4
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 24/04/2021 ) Xem chi tiết
  Di truyền BSĐK Y3
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 24/04/2021 ) Xem chi tiết
  Miễn dịch BSĐK Y3
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 24/04/2021 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh - Miễn dịch ĐDLT K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 24/04/2021 ) Xem chi tiết
  Mắt BSĐK Y5
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 23/04/2021 ) Xem chi tiết
  Module S2.3 CNĐD Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T2 (19/04/2021 ) Xem chi tiết
  Sinh lý ĐDLT K19
(2020-2021)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 (17/04/2021 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K19
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 (17/04/2021 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh BSĐK Y3
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 (17/04/2021 ) Xem chi tiết
  Khoa học MT - Sức khỏe MT BSĐK Y3
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 (17/04/2021 ) Xem chi tiết
  Truyền nhiễm BSĐK Y5
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 (17/04/2021 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 1 BSĐK Y1
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 10/04/2021 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 1 CNĐD Y1
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 10/04/2021 ) Xem chi tiết
  Kiểm soát nhiễm khuẩn ĐDLT K19
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 10/04/2021 ) Xem chi tiết
  Da liễu BSĐK Y5
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 10/04/2021 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu bệnh BSĐK Y3
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 10/04/2021 ) Xem chi tiết
  Module S2.1: Nguyên tử, phân tử, tế bào CNĐD Y1
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 10/04/2021 ) Xem chi tiết
  Module S1.2 BSĐK Y1
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 10/04/2021 ) Xem chi tiết
  Dược lý ĐDLT K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 10/04/2021 ) Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 2 BSĐK Y4
(2020-2021)
1 Tự luận T7 ( 27/03/2021 ) Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 2 BSĐK Y2
(2020-2021)
3 Tự luận T7 ( 27/03/2021 ) Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 2 BSĐK Y1
(2020-2021)
1 Tự luận T7 ( 27/03/2021 ) Xem chi tiết
  Tâm lý - Đạo đức y học ĐDLT K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 27/03/2021 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 2 BSĐK Y3
(2020-2021)
5 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 27/03/2021 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 2 BSĐK Y3
(2020-2021)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 27/03/2021 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 1 BSĐK Y3
(2020-2021)
5 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 27/03/2021 ) Xem chi tiết
  Mô phôi BSĐK Y3
(2020-2021)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 27/03/2021 ) Xem chi tiết
  Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam BSĐK Y3
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 27/03/2021 ) Xem chi tiết
  Module S2.4 BSĐK Y2
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 27/03/2021 ) Xem chi tiết
  Module S2.2 CNĐD Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 27/03/2021 ) Xem chi tiết
  Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng BSĐK Y5
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 26/03/2021 ) Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 1 BSĐK Y4
(2020-2021)
1 Tự luận T7 ( 20/03/2021 ) Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 1 BSĐK Y2
(2020-2021)
3 Tự luận T7 ( 20/03/2021 ) Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 1 BSĐK Y1
(2020-2021)
1 Tự luận T7 ( 20/03/2021 ) Xem chi tiết
  Dược lý BSĐK Y3
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 13/03/2021 ) Xem chi tiết
  Sức khỏe nghề nghiệp BSĐK Y5
(2020-2021)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 17/03/2021 ) Xem chi tiết
  Sức khỏe nghề nghiệp BSĐK Y4
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 13/03/2021 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
2 Tự luận T6 ( 12/03/2021 ) Xem chi tiết
  Module S1.3: Mô và phôi thai học BSĐK Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 12/03/2021 ) Xem chi tiết
  Triết học Mác - Lê Nin CNĐD Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 06/03/2021 ) Xem chi tiết
  Y pháp BSĐK Y5
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 06/03/2021 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 1 BSĐK Y3
(2020-2021)
5 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 06/03/2021 ) Xem chi tiết
  Mô phôi CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 06/03/2021 ) Xem chi tiết
  Y học hạt nhân BSĐK Y4
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 05/03/2021 ) Xem chi tiết
  Nội bệnh lý BSĐK Y4
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 04/02/2021 ) Xem chi tiết
  Dịch tễ BSĐK Y4
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 04/02/2021 ) Xem chi tiết
  Module S1.2 BSĐK Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 30/01/2021 ) Xem chi tiết
  Lao và bệnh phổi BSĐK Y5
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 30/01/2021 ) Xem chi tiết
  Sức khỏe MT - Khoa học MT BSĐK Y3
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 30/01/2021 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 30/01/2021 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 1 CNĐD Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 29/01/2021 ) Xem chi tiết
  Phục hồi chức năng BSĐK Y5
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 23/01/2021 ) Xem chi tiết
  Ngoại bệnh lý BSĐK Y4
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 23/01/2021 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu bệnh BSĐK Y3
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 23/01/2021 ) Xem chi tiết
  Tin học ứng dụng BSĐK Y4
(2020-2021)
4 Trắc nghiệm trên máy T4 ( 20/01/2021 ) Xem chi tiết
  Tin học ứng dụng BSĐK Y3
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T4 ( 20/01/2021 ) Xem chi tiết
  Miễn dịch BSĐK Y4
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T4 ( 20/01/2021 ) Xem chi tiết
  Module: HSC 1: Nguyên tử, phân tử, tế bào CNĐD Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 18/01/2021 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh BSĐK Y3
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 16/01/2021 ) Xem chi tiết
  Nghiên cứu khoa học BSĐK Y4
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 16/01/2021 ) Xem chi tiết
  Dinh dưỡng tiết chế CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 16/01/2021 ) Xem chi tiết
  S2.3 Huyết học BSĐK Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 (15/01/2021 ) Xem chi tiết
  Di truyền BSĐK Y3
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 09/01/2021 ) Xem chi tiết
  Kiểm soát nhiễm khuẩn trong TH Điều dưỡng CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 09/01/2021 ) Xem chi tiết
  Kinh tế chính trị BSĐK Y2
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 09/01/2021 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 3 BSĐK Y2
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 (26/12/2020) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 1 BSĐK Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 (26/12/2020) Xem chi tiết
  Sinh lý CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 (26/12/2020) Xem chi tiết
  HSC 1: Giới thiệu HT Y tế và nghành nghề CNĐD Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T4 (23/12/2020 ) Xem chi tiết
  S2.2. Miễn dịch nhiễm trùng BSĐK Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/12/2020 ) Xem chi tiết
  Chuẩn đoán hình ảnh BSĐK Y4
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/12/2020 ) Xem chi tiết
  Đường lối cách mạng Việt Nam BSĐK Y4
(2020-2021)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/12/2020 ) Xem chi tiết
  Kinh tế y tế BSĐK Y3
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/12/2020 ) Xem chi tiết
  Vi sinh CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/12/2020 ) Xem chi tiết
  Giáo dục SK và Nâng cao SK BSĐK Y3
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 (18/12/2020 ) Xem chi tiết
  Truyền nhiễm BSĐK Y5
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 18/12/2020 ) Xem chi tiết
  Nội bệnh lý BSĐK Y4
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 18/12/2020 ) Xem chi tiết
  Thần kinh BSĐK Y5
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 12/12/2020 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 12/12/2020 ) Xem chi tiết
  Sinh học di truyền CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 12/12/2020 ) Xem chi tiết
  Dịch tễ học BSĐK Y4
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 12/12/2020 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
1 Tự luận T7 ( 21/11/2020 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 31/10/2020 ) Xem chi tiết
  Kinh tế chính trị BSĐK Y2
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 31/10/2020 ) Xem chi tiết
  S1.1 Sinh hoạt đầu khóa CNĐD Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 31/10/2020 ) Xem chi tiết
  S1.1 Sinh hoạt đầu khóa BSĐK Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 31/10/2020 ) Xem chi tiết
  Y học cổ truyền BSĐK Y5
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 30/10/2020 ) Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng ĐDLT K17
(2020-2021)
1 Tự luận T7 ( 24/10/2020 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ đầu vào CNĐD Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 24/10/2020 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ đầu vào BSĐK Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 24/10/2020 ) Xem chi tiết
  Sinh lý CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 24/10/2020 ) Xem chi tiết
  Module S2.1: Kiến thức và kỹ năng y khoa BSĐK Y2
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 23/10/2020 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 2 BSĐK Y2
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 20/10/2020 ) Xem chi tiết
  Tin học BSĐK Y2
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 20/10/2020 ) Xem chi tiết
  Phục hồi chức năng BSĐK Y5
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 16/10/2020 ) Xem chi tiết
  Tâm thần BSĐK Y5
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 09/10/2020 ) Xem chi tiết
  Tin học ứng dụng BSĐK Y4
(2020-2021)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 09/10/2020 ) Xem chi tiết
  Tin học ứng dụng BSĐK Y3
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 09/10/2020 ) Xem chi tiết
  Sinh học di truyền CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 03/10/2020 ) Xem chi tiết
  Triết học Mác Lê BSĐK Y2
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 (02/10/2020 ) Xem chi tiết
  GDSK & NCSK BSĐK Y3
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T4 ( 30/09/2020 ) Xem chi tiết
  Chuẩn đoán hình ảnh BSĐK Y4
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 26/09/2020 ) Xem chi tiết
  Đường lối cách mạng ĐCSVN BSĐK Y3
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 26/09/2020 ) Xem chi tiết
  Đường lối cách mạng ĐCSVN BSĐK Y4
(2020-2021)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 26/09/2020 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 26/09/2020 ) Xem chi tiết
  Tin học BSĐK Y3
(2020-2021)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 (19/09/2020 ) Xem chi tiết
  Tin học CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 (19/09/2020 ) Xem chi tiết
  Miễn dịch BSĐK Y3
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 (19/09/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc cho người cần PHCN ĐDLT K17
(2020-2021)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 (19/09/2020 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng BSĐK Y4
(2020-2021)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 (19/09/2020 ) Xem chi tiết
  Ngoại cơ sở BSĐK Y4
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 (19/09/2020 ) Xem chi tiết
  Nhà nước và pháp luật BSĐK Y4
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 (19/09/2020 ) Xem chi tiết
  Nhà nước và pháp luật CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 (19/09/2020 ) Xem chi tiết
 
  Ngoại ngữ 2 BSĐK Y2
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 31/07/2020 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 2 BSĐK Y1
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 31/07/2020 ) Xem chi tiết
  Tổ chức và quản lý y tế BSĐK Y4
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 31/07/2020 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 2 BSĐK Y3
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 31/07/2020 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 2 BSĐK Y2
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 31/07/2020 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K17
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 31/07/2020 ) Xem chi tiết
  Module S1.7 BSĐK Y1
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 31/07/2020 ) Xem chi tiết
  Miễn dich BSĐK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 31/07/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc cho người cần PHCN ĐDLT K17
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 25/07/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc sức khỏe trẻ em ĐDLT K16
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 25/07/2020 ) Xem chi tiết
  Nhi khoa BSĐK Y4
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 25/07/2020 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ ĐDLT K19
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 25/07/2020 ) Xem chi tiết
  Module S 1.6 BSĐK Y1
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 24/07/2020 ) Xem chi tiết
  Module S 1.5 BSĐK Y1
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 24/07/2020 ) Xem chi tiết
  Nhà nước và pháp luật BSĐK Y2
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 11/07/2020 ) Xem chi tiết
  Tâm lý - Đạo đức y học BSĐK Y2
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 11/07/2020 ) Xem chi tiết
  Ngoại cơ sở BSĐK Y3
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 11/07/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc sức khỏe tâm thần ĐDLT K17
(2019-2020)
2 Tự luận T6 ( 10/07/2020 ) Xem chi tiết
  Module S1.4 BSĐK Y1
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T4 ( 08/07/2020 ) Xem chi tiết
  Module S1.3 BSĐK Y1
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T4 ( 08/07/2020 ) Xem chi tiết
  Module S1.2 BSĐK Y1
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 07/07/2020 ) Xem chi tiết
  Tin học BSĐK Y3
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 06/07/2020 ) Xem chi tiết
  Tin học BSĐK Y2
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 06/07/2020 ) Xem chi tiết
  Tin học BSĐK Y1
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 06/07/2020 ) Xem chi tiết
  Tự chọn: Chăm sóc BN có bệnh Tai mũi họng ĐDLT K17
(2019-2020
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 04/07/2020 ) Xem chi tiết
  Tổ chức và quản lý y tế BSĐK Y4
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 04/07/2020 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 2 BSĐK Y3
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 04/07/2020 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 2 BSĐK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 04/07/2020 ) Xem chi tiết
  Nhi khoa BSĐK Y4
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 27/06/2020 ) Xem chi tiết
  Sức khỏe nghề nghiệp BSĐK Y4
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 27/06/2020 ) Xem chi tiết
  Nội cơ sở BSĐK Y3
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 27/06/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc cho người cần PHCN ĐDLT K17
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 27/06/2020 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng BSĐK Y3
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 26/06/2020 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng BSĐK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 26/06/2020 ) Xem chi tiết
  Module S1.7 BSĐK Y1
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 26/06/2020 ) Xem chi tiết
  Dược lý BSĐK Y3
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 23/06/2020 ) Xem chi tiết
  Xác suất thống kê BSĐK Y3
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 23/06/2020 ) Xem chi tiết
  Xác suất thống kê BSĐK Y2
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 23/06/2020 ) Xem chi tiết
  Khoa học môi trường - SKMT ĐDLT K17
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 13/06/2020 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh BSĐK Y3
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 13/06/2020 ) Xem chi tiết
  Module S1.6 BSĐK Y1
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 13/06/2020 ) Xem chi tiết
  Phẫu thuật thực nghiệm BSĐK Y3
(2019-2020)
1, 3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 13/06/2020 ) Xem chi tiết
  Phẫu thuật thực nghiệm BSĐK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 13/06/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc sức khỏe tâm thần ĐDLT K17
(2019-2020)
1 Tự luận T7 ( 06/06/2020 ) Xem chi tiết
  Xác xuất thống kê BSĐK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 29/05/2020 ) Xem chi tiết
  Nhà nước và pháp luật BSĐK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 25/05/2020 ) Xem chi tiết
  Sức khỏe nghề nghiệp BSĐK Y4
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 23/05/2020 ) Xem chi tiết
  Nội cơ sở BSĐK Y3
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 23/05/2020 ) Xem chi tiết
  Module S1.5 BSĐK Y1
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 23/05/2020 ) Xem chi tiết
  Y học hạt nhân BSĐK Y4
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 16/05/2020 ) Xem chi tiết
  Tâm lý - Đạo đức y học BSĐK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 16/05/2020 ) Xem chi tiết
  Dược lý BSĐK Y4
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 16/05/2020 ) Xem chi tiết
  Dược lý BSĐK Y3
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 16/05/2020 ) Xem chi tiết
  Sức khỏe nghề nghiệp ĐDLT K17
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 16/05/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình ĐDLT K17
(2019-2020)
2 Tự luận T4 ( 13/05/2020 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K17
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T4 ( 13/05/2020 ) Xem chi tiết
  Khoa học môi trường - SKMT ĐDLT K17
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 09/05/2020 ) Xem chi tiết
  Sản phụ khoa BSĐK Y4
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 09/05/2020 ) Xem chi tiết
  Module S1.4 BSĐK Y1
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 09/05/2020 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh BSĐK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 08/05/2020 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh BSĐK Y3
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 08/05/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc sức khỏe trẻ em ĐDLT K16
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 16/04/2020 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bênh - miễn dịch ĐDLT K16
(2019-2020)
7 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 16/04/2020 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K16
(2019-2020)
10 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 16/04/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc sức khỏe trẻ em ĐDLT K16
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 07/04/2020 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K16
(2019-2020)
9 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 07/04/2020 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh miễn dịch ĐDLT K16
(2019-2020)
7 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 07/04/2020 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K16
(2019-2020)
10 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 07/04/2020 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh miễn dịch ĐDLT K16
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 20/03/2020 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K16
(2019-2020)
8 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 20/03/2020 ) Xem chi tiết
  Ngoại bệnh lý BSĐK Y4
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/03/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc sức khỏe trẻ em  ĐDLT K17
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/03/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc sức khỏe trẻ em  ĐDLT K16
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/03/2020 ) Xem chi tiết
  Khoa học môi trường - SKMT BSĐK Y4
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 07/03/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc NB cấp cứu và chăm sóc tích cực ĐDLT K17
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 07/03/2020 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K16
(2019-2020)
9 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 06/03/2020 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K17
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 06/03/2020 ) Xem chi tiết
  Vi sinh BSĐK Y3
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 06/03/2020 ) Xem chi tiết
  Vi sinh BSĐK Y2
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 06/03/2020 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản BSĐK Y3
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 03/03/2020 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản BSĐK Y2
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 03/03/2020 ) Xem chi tiết
  Dịch tễ ĐDLT K17
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 29/02/2020 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh - miễn dich ĐDLT K16
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 29/02/2020 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh - miễn dịch ĐDLT K17
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 29/02/2020 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K16
(2019-2020)
7 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 28/02/2020 ) Xem chi tiết
  Mô phôi BSĐK Y2
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 28/02/2020 ) Xem chi tiết
  Mô phôi BSĐK Y3
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 28/02/2020 ) Xem chi tiết
  Khoa học môi trường - SKMT ĐDLT K16
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 28/02/2020 ) Xem chi tiết
  Tin học ĐDLT K16
(2019-2020)
8 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 28/02/2020 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh ĐDLT K16
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 22/02/2020 ) Xem chi tiết
  Tổ chức và quản lý y tế ĐDLT K16
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 22/02/2020 ) Xem chi tiết
  Tổ chức và quản lý y tế ĐDLT K17
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 22/02/2020 ) Xem chi tiết
  Sinh lý học ĐDLT K17
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 22/02/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình ĐDLT K17
(2019-2020)
1 Tự luận T6 ( 21/02/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm LT+LS ĐDLT K17
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 15/02/2020 ) Xem chi tiết
  Dinh dưỡng và ATTP BSĐK Y3
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 14/02/2020 ) Xem chi tiết
  Dinh dưỡng và ATTP BSĐK Y2
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 14/02/2020 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 1 BSĐK Y2
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T4 (12/02/2020 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 1 BSYK Y1
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T4 (12/02/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc cho người cần Phục hồi chức năng ĐDLT K16
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T4 (12/02/2020 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K16
(2019-2020)
8 Trắc nghiệm trên máy T2 (10/02/2020 ) Xem chi tiết
  Vi sinh BSYK Y3
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T2 (10/02/2020 ) Xem chi tiết
  Vi sinh BSYK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T2 (10/02/2020 ) Xem chi tiết
  Module S1.3 (Mô và phôi thai học) BSYK Y1
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 17/01/2020 ) Xem chi tiết
  Nghiên cứu khoa học BSYK Y4
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 17/01/2020 ) Xem chi tiết
  Khoa học môi trường - Sức khỏe môi trường BSĐK Y3
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 17/01/2020 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu bệnh BSĐK Y3
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 16/01/2020 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng ĐDLT K16
(2019-2020)
9 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 11/01/2020 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng ĐDLT K17
(2019-2020)
7 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 11/01/2020 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 1 BSĐK Y2
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 11/01/2020 ) Xem chi tiết
  Hóa học BSĐK Y2
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 11/01/2020 ) Xem chi tiết
  Hóa học BSĐK Y3
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 11/01/2020 ) Xem chi tiết
  Di truyền BSĐK Y3
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 11/01/2020 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K16
(2019-2020)
7 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 11/01/2020 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K17
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 11/01/2020 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản BSĐK Y3
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 10/01/2020 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản BSĐK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 10/01/2020 ) Xem chi tiết
  Module S1.2 (Nguyên tử, phân tử, tế bào) BSYK Y1
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 07/01/2020 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 1 BSYK Y1
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 04/01/2020 ) Xem chi tiết
  Ngoại bệnh lý BSĐK Y4
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 04/01/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc người bệnh cấp cứu và CS tích cực ĐDLT K16
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 04/01/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc người bệnh cấp cứu và CS tích cực ĐDLT K17
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 04/01/2020 ) Xem chi tiết
  Kinh tế y tế BSĐK Y3
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 03/01/2020 ) Xem chi tiết
  Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm BSĐK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 03/01/2020 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K17
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 28/12/2019 ) Xem chi tiết
  Mô phôi BSĐK Y4
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 28/12/2019 ) Xem chi tiết
  Mô phôi BSĐK Y3
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 28/12/2019 ) Xem chi tiết
  Mô phôi BSĐK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 28/12/2019 ) Xem chi tiết
  Tổ chức và quản lý y tế ĐDLT K17
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 28/12/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 1 BSĐK Y2
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 (21/12/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 1 BSĐK Y3
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 (21/12/2019 ) Xem chi tiết
  Dịch tễ học BSĐK Y4
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 (21/12/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh ĐDLT K17
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 (21/12/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng ĐDLT K16
(2019-2020)
8 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/12/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng ĐDLT K17
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/12/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 1 BSĐK Y4
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/12/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 1 BSĐK Y3
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/12/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 1 BSĐK Y2
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/12/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc người bệnh cấp cứu và CS tích cực ĐDLT K16
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/12/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc SK người lớn có bệnh ngoại khoa I,II ĐDLT K17
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/12/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc SK người lớn có bệnh ngoại khoa I,II ĐDLT K16
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/12/2019 ) Xem chi tiết
  Sức khỏe nghề nghiệp ĐDLT K16
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 13/12/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ đầu vào BSĐK Y1
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 13/12/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh ĐDLT K16
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 13/12/2019 ) Xem chi tiết
  Khoa học môi trường - Sức khỏe môi trường ĐDLT K16
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 12/12/2019 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K16
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T4 ( 11/12/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc sức khỏe tâm thần ĐDLT K16
(2019-2020)
2 Tự luận T4 ( 11/12/2019 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K16
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 10/12/2019 ) Xem chi tiết
  Tự chọn: Chăm sóc BN có bệnh Tai mũi họng ĐDLT K16
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 10/12/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc cho người cần PHCN ĐDLT K16
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 07/12/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 3 BSĐK Y2
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 07/12/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 3 BSĐK Y3
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 07/12/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bênh - miễn dịch ĐDLT K17
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 07/12/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh - miễn dịch ĐDLT K16
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 07/12/2019 ) Xem chi tiết
  Tin học ĐDLT K16
(2019-2020)
7 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 06/12/2019 ) Xem chi tiết
  Tin học ứng dụng BSĐK Y3
(2019-2020)
2 Tự luận / Phòng máy T6 ( 06/12/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc sức khỏe trẻ em ĐDLT K16
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 06/12/2019 ) Xem chi tiết
  Giáo dục sức khỏe - Nâng cao sức khỏe BSĐK Y3
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 06/12/2019 ) Xem chi tiết
  Tổ chức và quản lý y tế ĐDLT K16
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 05/12/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh BSĐK Y3
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 30/11/2019 ) Xem chi tiết
  Kĩ năng giao tiếp BSĐK Y3
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 30/11/2019 ) Xem chi tiết
  Kĩ năng giao tiếp BSĐK Y2
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 30/11/2019 ) Xem chi tiết
  Nội bệnh lý BSĐK Y4
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 30/11/2019 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K17
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 30/11/2019 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng nhi ĐDLT K15
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 29/11/2019 ) Xem chi tiết
  Nghiên cứu khoa học BSĐK Y4
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 23/11/2019 ) Xem chi tiết
  Lý sinh BSĐK Y3
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 23/11/2019 ) Xem chi tiết
  Lý sinh BSĐK Y2
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 23/11/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh - miễn dịch ĐDLT K17
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 23/11/2019 ) Xem chi tiết
  Sức khỏe nghề nghiệp ĐDLT K16
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 23/11/2019 ) Xem chi tiết
  Tự chọn: Chăm sóc BN có bệnh Tai mũi họng ĐDLT K16
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 22/11/2019 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng sản ĐDLT K15
(2019-2020)
2 Tự luận T6 ( 22/11/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc sức khỏe tâm thần ĐDLT K16
(2019-2020)
1 Tự luận T7 ( 16 /11/2019 ) Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 2 BSĐK Y2
(2019-2020)
4 Tự luận T7 ( 16 /11/2019 ) Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 2 BSĐK Y1
(2019-2020)
2 Tự luận T7 ( 16 /11/2019 ) Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 1 BSĐK Y2
(2019-2020)
4 Tự luận T7 ( 16 /11/2019 ) Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 1 BSĐK Y1
(2019-2020)
2 Tự luận T7 ( 16 /11/2019 ) Xem chi tiết
  Dịch tễ học BSĐK Y4
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 16 /11/2019 ) Xem chi tiết
  Di truyền ĐDLT K17
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 16 /11/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ ĐDLT K17
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 16 /11/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý học ĐDLT K17
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 16 /11/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc cho người lớn có bệnh nội khoa I, II ĐDLT K17
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 16 /11/2019 ) Xem chi tiết
  Khoa học môi trường - Sức khỏe môi trường ĐDLT K16
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 16 /11/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc cho người cần được PHCN ĐDLT K16
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 15/11/2019 ) Xem chi tiết
  Di truyền BSĐK Y3
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 15/11/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng ĐDLT K16
(2019-2020)
7 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 15/11/2019 ) Xem chi tiết
  Kinh tế y tế BSĐK Y3
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 15/11/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh - miễn dich ĐDLT K15
(2019-2020)
8 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 15/11/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa học BSĐK Y3
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 09/11/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa học BSĐK Y2
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 09/11/2019 ) Xem chi tiết
  Tổ chức và quản lý y tế ĐDLT K17
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 09/11/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc SK trẻ em  ĐDLT K16
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 09/11/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm (LT + LS) ĐDLT K16
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 08/11/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 1 BSĐK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 08/11/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 1 BSĐK Y3
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 08/11/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 1 BSĐK Y4
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 08/11/2019 ) Xem chi tiết
  Chuẩn đoán hình ảnh BSĐK Y4
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 (02/11/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 2 BSĐK Y2
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 (02/11/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 2 BSĐK Y3
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 (02/11/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu ĐDLT K16
(2019-2020)
8 Trắc nghiệm trên máy T7 (02/11/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc SK NLCB ngoại khoa I,II ĐDLT K16
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 (02/11/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc SK NLCB ngoại khoa I,II ĐDLT K17
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 (02/11/2019 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K16
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 01/11/2019 ) Xem chi tiết
  Tư tưởng Hồ Chí Minh BSĐK Y2
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 01/11/2019 ) Xem chi tiết
  Kĩ năng giao tiếp BSĐK Y3
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 26/10/2019 ) Xem chi tiết
  Kĩ năng giao tiếp BSĐK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 26/10/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh ĐDLT K17
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 26/10/2019 ) Xem chi tiết
  Tổ chức và quản lý y tế ĐDLT K16
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 26/10/2019 ) Xem chi tiết
  Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam BSĐK Y3
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 25/10/2019 ) Xem chi tiết
  Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam BSĐK Y4
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 25/10/2019 ) Xem chi tiết
  LT. Nội bệnh lý BSĐK Y4
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/10/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 1 BSĐK Y3
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/10/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 1 BSĐK Y2
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/10/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ ĐDLT K17
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/10/2019 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K17
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/10/2019 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K16
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/10/2019 ) Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 2 BSĐK Y2
(2019-2020)
3 Tự luận T2 ( 14/10/2019 ) Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 2 BSĐK Y1
(2019-2020)
1 Tự luận T2 ( 14/10/2019 ) Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 1 BSĐK Y2
(2019-2020)
3 Tự luận T2 ( 14/10/2019 ) Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 1 BSĐK Y1
(2019-2020)
1 Tự luận T2 ( 14/10/2019 ) Xem chi tiết
  Hồi sức cấp cứu ĐDLT K16
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy CN ( 13/10/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc SK NL có bệnh ngoại khoa I,II ĐDLT K17
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy CN ( 13/10/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh BSĐK Y3
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy CN ( 13/10/2019 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng sản ĐDLT K15
(2019-2020)
1 Tự luận T6 ( 11/10/2019 ) Xem chi tiết
  Tin học ứng dụng BSĐK Y4
(2019-2020)
3 Tự luận/ Phòng máy T5 ( 10/10/2019 ) Xem chi tiết
  Tin học ứng dụng BSĐK Y3
(2019-2020
1 Tự luận/ Phòng máy T5 ( 10/10/2019 ) Xem chi tiết
  Lý sinh BSĐK Y3
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 07/10/2019 ) Xem chi tiết
  Lý sinh BSĐK Y2
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 07/10/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 3 BSĐK Y3
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 05/10/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 3 BSĐK Y2
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 05/10/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh - miễn dịch ĐDLT K15
(2019-2020)
7 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 05/10/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh - miễn dịch ĐDLT K17
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 05/10/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm ( LT + LS ) ĐDLT K16
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 05/10/2019 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K16
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 28/09/2019 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K17
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 28/09/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẩu 2 BSĐK Y3
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 27/09/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẩu 2 BSĐK Y2
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 27/09/2019 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản ĐDLT K17
(2019-2020)
3 Tự luận T7 ( 21/09/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc SK phụ nữ, bà mẹ và gia đình ĐDLT K16
(2019-2020)
1 Tự luận T7 ( 21/09/2019 ) Xem chi tiết
  Dịch tể ĐDLT K17
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 21/09/2019 ) Xem chi tiết
  Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam BSĐK Y4
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 21/09/2019 ) Xem chi tiết
  Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam BSĐK Y3
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 21/09/2019 ) Xem chi tiết
  Tư tưởng Hồ Chí Minh BSĐK Y3
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 20/09/2019 ) Xem chi tiết
  Tư tưởng Hồ Chí Minh BSĐK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 20/09/2019 ) Xem chi tiết
  Dược lý ĐDLT K17
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/09/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng ĐDLT K16
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/09/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng ĐDLT K17
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/09/2019 ) Xem chi tiết
  Di truyền ĐDLT K17
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/09/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh hoạt đầu khóa Module S1.1 BSĐK Y1
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/09/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 1 BSĐK Y2
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 13/09/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 1 BSĐK Y3
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 13/09/2019 ) Xem chi tiết
  Chuẩn đoán hình ảnh BSĐK Y4
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 07/09/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý học ĐDLT K16
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 07/09/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu ĐDLT K16
(2019-2020)
7 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 07/09/2019 ) Xem chi tiết
  Tin học ĐDLT K16
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 07/09/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc người lớn có bệnh nội khoa I,II ĐDLT K17
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 07/09/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 3 BSĐK Y3
(2019 - 2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 06/09/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 3 BSĐK Y2
(2019 - 2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 06/09/2019 ) Xem chi tiết
  Phẫu thuật thực hành BSĐK Y2
(2018 - 2019)
3 Tự luận T2 ( 29/07/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ ĐDLT K17
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 26/07/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý học ĐDLT K17
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 26/07/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý học ĐDLT K16
(2018-2019)
5 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 26/07/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu ĐDLT K16
(2018-2019)
6 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 25/07/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 2 BSĐK Y3
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 25/07/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 2 BSĐK Y2
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 25/07/2019 ) Xem chi tiết
  Miễn dịch BSĐK Y3
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 25/07/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh học BSĐK Y2
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 25/07/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh học BSĐK Y1
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 25/07/2019 ) Xem chi tiết
  LT Nội cơ sở BSĐK Y3
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 25/07/2019 ) Xem chi tiết
  Đường lối cách mạng ĐDLT K15
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 25/07/2019 ) Xem chi tiết
  Kiểm soát nhiễm khuẩn ĐDLT K17
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 06/07/2019 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K16
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 06/07/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng ĐDLT K17
(2018-2019)
5 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 06/07/2019 ) Xem chi tiết
  Hồi sức cấp cứu ĐDLT K16
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 06/07/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 2 BSĐK Y1
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 05/07/2019 ) Xem chi tiết
  Tâm lý - đạo đức y học BSĐK Y2
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 05/07/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng BSĐK Y3
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 05/07/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng  BSĐK Y2
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 05/07/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng ĐDLT K16
(2018-2019)
5 Trắc nghiệm trên máy CN ( 30/06/2019 ) Xem chi tiết
  Tâm lý - đạo đức y học ĐDLT K17
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy CN ( 30/06/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh ĐDLT K17
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy CN ( 30/06/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh ĐDLT K16
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy CN ( 30/06/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 2 BSĐK Y2
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 28/06/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 2 BSĐK Y3
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 28/06/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh học BSĐK Y2
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 28/06/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh học BSĐK Y1
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 28/06/2019 ) Xem chi tiết
  Tổ chức quản lý y tế ĐDLT K16
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy CN ( 23/06/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 2 BSĐK Y2
(2018-2019
4 Trắc nghiệm trên máy CN ( 23/06/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 2 BSĐK Y1
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy CN ( 23/06/2019 ) Xem chi tiết
  Dược lý ĐDLT K17
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy CN ( 23/06/2019 ) Xem chi tiết
  Miễn dịch BSĐK Y2
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy CN ( 23/06/2019 ) Xem chi tiết
  Nội cơ sở BSĐK Y3
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy CN ( 23/06/2019 ) Xem chi tiết
  Đường lối cách mạng ĐDLT K15
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 21/06/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh - miễn dịch ĐDLT K17
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy CN ( 16/06/2019 ) Xem chi tiết
  Miễn dịch BSĐK Y3
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy CN ( 16/06/2019 ) Xem chi tiết
  Tin học cơ bản ĐDLT K15
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy CN ( 16/06/2019 ) Xem chi tiết
  Tin học cơ bản ĐDLT K16
(2018-2019)
5 Trắc nghiệm trên máy CN ( 16/06/2019 ) Xem chi tiết
  Những NLCB của chủ nghĩa Mac-Lênin BSĐK Y1
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy CN ( 16/06/2019 ) Xem chi tiết
  Xác suất thống kê BSĐK Y2
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy CN ( 16/06/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại cơ sở BSĐK Y3
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy CN ( 16/06/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm ĐDLT K16
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy CN ( 16/06/2019 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng nội ĐDLT K15
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 13/06/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 2 BSĐK Y1
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 27/05/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 2 BSĐK Y2
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 27/05/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh - miễn dịch ĐDLT K15
(2018-2019)
6 Trắc nghiệm trên máy CN (  26/05/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh - miễn dịch ĐDLT K16
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy CN (  26/05/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng ĐDLT K17
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy CN (  26/05/2019 ) Xem chi tiết
  Khoa học môi trường - Sức khỏe môi trường BSĐK Y3
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 (  24/05/2019 ) Xem chi tiết
  Mô phôi BSĐK Y3
(2018-2019)
5 Trắc nghiệm trên máy T6 (  24/05/2019 ) Xem chi tiết
  Dân số BSĐK Y1
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 (  24/05/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng BSĐK Y3
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 (  24/05/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng BSĐK Y2
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 (  24/05/2019 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K16
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy CN ( 19/05/2019 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K17
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy CN ( 19/05/2019 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản ĐDLT K17
(2018-2019)
2 Tự luận CN ( 19/05/2019 ) Xem chi tiết
  Tâm lý - đạo đức y học BSĐK Y2
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy CN ( 19/05/2019 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng ngoại ĐDLT K15
(2018-2019)
2 Tự luận T6 ( 17/05/2019 ) Xem chi tiết
  Phẫu thuật thực hành BSĐK Y2
(2018-2019)
2 Tự luận T6 ( 17/05/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc SK người lớn có bệnh nội khoa I II ĐDLT K16
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy CN ( 12/05/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ ĐDLT K17
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy CN ( 12/05/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 2 BSĐK Y2
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy CN ( 12/05/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 2 BSĐK Y1
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy CN ( 12/05/2019 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K16
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy CN ( 12/05/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý ĐDLT K17
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy CN ( 12/05/2019 ) Xem chi tiết
  Dược lý BSĐK Y3
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy CN ( 12/05/2019 ) Xem chi tiết
  Miễn dịch BSĐK Y2
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy CN ( 12/05/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh ĐDLT K17
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 04/05/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh ĐDLT K16
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 04/05/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc SK người lớn có bệnh ngoại khoa I, II ĐDLT K16
(2018-2019)
2 Tự luận T7 ( 04/05/2019 ) Xem chi tiết
  Tin học cơ bản ĐDLT K16
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 04/05/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại cơ sở BSĐK Y3
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 04/05/2019 ) Xem chi tiết
  Tin học cơ bản ĐDLT K15
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 03/05/2019 ) Xem chi tiết
  Nhà nước pháp luật BSĐK Y2
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 03/05/2019 ) Xem chi tiết
  Xác suất thống kê BSĐK Y2
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 03/05/2019 ) Xem chi tiết
  Những NLCB của CN MLN BSĐK Y1
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 03/05/2019 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản ĐDLT K17
(2018-2019)
1 Tự luận T7 ( 13/4/2019 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng ngoại ĐDLT K15
(2018-2019)
1 Tự luận T6 ( 12/04/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc SK người lớn có bệnh nội khoa I II ĐDLT K16
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 06/04/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý ĐDLT K17
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 06/04/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc SK người lớn có bệnh ngoại khoa I, II ĐDLT K16
(2018-2019)
1 Tự luận T7 ( 06/04/2019 ) Xem chi tiết
  Phẫu thuật thực hành BSĐK Y3
(2018-2019)
3 Tự luận T6 ( 05/04/2019 ) Xem chi tiết
  Phẫu thuật thực hành BSĐK Y2
(2018-2019)
1 Tự luận T6 ( 05/04/2019 ) Xem chi tiết
  Tin học BSĐK Y1
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 22/03/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh BSĐK Y2
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy CN ( 17/03/2019 ) Xem chi tiết
  Vi sinh BSĐK Y2
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy CN ( 17/03/2019 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K17
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy CN ( 17/03/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh miễn dịch ĐDLT K16
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy CN ( 17/03/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu ĐDLT K16
(2018-2019)
5 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 09/03/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý học ĐDLT K16
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 09/03/2019 ) Xem chi tiết
  Nhà nước và pháp luật BSĐK Y2
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 08/03/2019 ) Xem chi tiết
  Dược lý BSĐK Y3
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 07/03/2019 ) Xem chi tiết
  Vi sinh BSĐK Y2
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 28/02/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ BSĐK Y1
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 28/02/2019 ) Xem chi tiết
  Tin học BSĐK Y1
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 28/02/2019 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K16
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 23/02/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh học di truyền ĐDLT K16
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 23/02/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh học di truyền ĐDLT K17
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 23/02/2019 ) Xem chi tiết
  Dân số BSĐK Y1
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 22/02/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng ĐDLT K17
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 22/02/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa học BSĐK Y1
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 22/02/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh - miễn dịch ĐDLT K15
(2018-2019)
5 Trắc nghiệm trên máy CN ( 17/02/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc SK người lớn có bệnh nội khoa I II ĐDLT K16
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy CN ( 17/02/2019 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K17
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy CN ( 17/02/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh BSĐK Y2
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 15/02/2019 ) Xem chi tiết
  Dinh dưỡng ATTP BSĐK Y2
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 14/02/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ  ĐDLT K17
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 25/01/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ  ĐDLT K16
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 25/01/2019 ) Xem chi tiết
  GDSK Và NCSK BSĐK Y3
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 25/01/2019 ) Xem chi tiết
  Mô phôi BSĐK Y2
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 25/01/2019 ) Xem chi tiết
  Khoa học MT và SKMT BSĐK Y3
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 25/01/2019 ) Xem chi tiết
  Vi sinh BSĐK Y2
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 25/01/2019 ) Xem chi tiết
  Quản lý điều dưỡng ĐDLT K15
(2018-2019)
2 Tự luận T6 ( 25/01/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa học BSĐK Y2
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 24/01/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa học BSĐK Y1
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 24/01/2019 ) Xem chi tiết
  LT. Lý sinh BSĐK Y1
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 21/01/2019 ) Xem chi tiết
  Tin học ĐDLT K16
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/01/2019 ) Xem chi tiết
  Tin học ĐDLT K17
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/01/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh ĐDLT K16
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/01/2019 ) Xem chi tiết
  Tâm thần ĐDLT K15
(2018-2019)
2 Tự luận T6 ( 18/01/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 1 BSĐK Y1
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 18/01/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu ĐDLT K16
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 14/01/2019 ) Xem chi tiết
  LT. Giải phẫu BSĐK Y1
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 14/01/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng ĐDLT K16
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 12/01/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng ĐDLT K17
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 12/01/2019 ) Xem chi tiết
  Dinh dưỡng ĐDLT K17
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 12/01/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh - miễn dịch ĐDLT K15
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 05/01/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh - miễn dịch ĐDLT K16
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 05/01/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh học di truyền ĐDLT K16
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 05/01/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh học di truyền ĐDLT K17
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 05/01/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu bệnh Y3 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 05/01/2019 ) Xem chi tiết
  Phục hồi chức năng ĐDLT K15
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 04/01/2019 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản Y2 BSĐK
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 04/01/2019 ) Xem chi tiết
  Tổ chức y tế và CTYTQG ĐDLT K15
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 04/01/2019 ) Xem chi tiết
  DInh dưỡng ATTP Y2 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên ,máy T6 ( 04/01/2019 ) Xem chi tiết
  GDSK và NCSK Y3 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 27/12/2018 ) Xem chi tiết
  Vi sinh Y3 BSĐK
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 27/12/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý học TC 16
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên giấy CN ( 23/12/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý học TC 17
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy CN ( 23/12/2018 ) Xem chi tiết
  Tâm lý y học - đạo đức y học TC 16
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy CN ( 23/12/2018 ) Xem chi tiết
  Pháp luật đại cương TC 17
(2018-2019)
2 Tự luận CN ( 23/12/2018 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ TC 16
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy
(Nghe - đọc viết)
CN ( 23/12/2018) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ TC 17
(2018-2019) 
1 Trắc nghiệm trên máy
(Nghe - đọc viết)
CN ( 23/12/2018 ) Xem chi tiết
  Quản lý điều dưỡng TC 15
(2018-2019)
1 Tự luận CN ( 23/12/2018 ) Xem chi tiết
  Dịch tễ học TC 16
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 15/12/2018 ) Xem chi tiết
  Dược lý TC 16
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 15/12/2018 ) Xem chi tiết
  Dược lý TC 15
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 15/12/2018 ) Xem chi tiết
  Di truyền Y3 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 15/12/2018 ) Xem chi tiết
  Lý sinh Y2 BSĐK
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 15/12/2018 ) Xem chi tiết
  Lý sinh Y1 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 15/12/2018 ) Xem chi tiết
  Tâm thần TC 15 
(2018-2019)
1 Tự luận T6 ( 14/12/2018 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng TC 17 
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 08/12/2018 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng TC 16 
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 08/12/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh TC 16 
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 08/12/2018 ) Xem chi tiết
  Phục hồi chức năng TC 15 
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 07/12/2018 ) Xem chi tiết
  Dịch tễ TC 15 
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/11/2018 ) Xem chi tiết
  Mô phôi TC 16 
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/11/2018 ) Xem chi tiết
  Mô phôi Y3 BSĐK
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/11/2018 ) Xem chi tiết
  Mô phôi Y2 BSĐK
(2018-2019
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/11/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bênh Y3 BSĐK
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/11/2018 ) Xem chi tiết
  Tin học TC 17 
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/11/2018 ) Xem chi tiết
  Tin học TC 16 
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/11/2018 ) Xem chi tiết
  Tin học ứng dụng Y3 BSĐK
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/11/2018 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản Y2 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/11/2018 ) Xem chi tiết
  Kỹ năng giao tiếp Y2 BSĐK
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T5 ( 29/11/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 1 Y2 BSĐK
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 23/11/2018 ) Xem chi tiết
  Tư tưởng Hồ Chí Minh Y2 BSĐK
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 23/11/2018 ) Xem chi tiết
  Vi sinh TC 16 
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 17/11/2018 )  Xem chi tiết
  Sinh lý TC 17
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 17/11/2018 )  Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 3 Y3 BSĐK
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 17/11/2018 )  Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 3 Y2 BSĐK
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 17/11/2018 )  Xem chi tiết
  Ngoại ngữ đầu vào Y1 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 17/11/2018 )  Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 2 Y1 BSĐK
(2018-2019)
2 Tự luận T6 ( 16/11/2018 ) Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 1
Y2 BSĐK
(2018-2019)
2 Tự luận T6 ( 16/11/2018 ) Xem chi tiết
  Giái phẫu 1
Y2 BSĐK
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 16/11/2018 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu
 
TC17
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 16/11/2018 ) Xem chi tiết
  LT Giải phẫu 1
Y1 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 16/11/2018 ) Xem chi tiết
  Kinh tế y tế
Y3 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 10/11/2018 )  Xem chi tiết
  Dịch tễ học
TC16
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 10/11/2018 )  Xem chi tiết
  Tâm lý - Đạo đức y học
Y3 BSĐK
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 10/11/2018 ) Xem chi tiết
  Tâm lý y học - Đạo đức y học
TC16
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 10/11/2018 )  Xem chi tiết
  Pháp luật đại cương
TC17
(2018-2019)
1 Tự luận T7 ( 10/11/2018 ) Xem chi tiết
  Dược lý
TC15
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 09/11/2018 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản
TC16
(2018-2019)
2 Tự luận T7 ( 03/11/2018 ) Xem chi tiết
  Kiểm soát nhiễm khuẩn trong điều dưỡng
TC16
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 03/11/2018 ) Xem chi tiết
  Kỹ năng giao tiếp
Y2 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 27/10/2018 ) Xem chi tiết
  Dược lý
TC16
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 26/10/2018 ) Xem chi tiết
  Giao tiếp trong thực hành điều dưỡng
TC16
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 26/10/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh học di truyền
TC16
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 26/10/2018 ) Xem chi tiết
  Dịch tễ
TC15
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 26/10/2018 ) Xem chi tiết
  Mô phôi 
TC16
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 20/10/2018 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 
TC17
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 20/10/2018 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 
TC16
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 20/10/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 1
Y3 BSĐK
(2018-2019
4 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 20/10/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 1
Y2 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 19/10/2018 ) Xem chi tiết
  Tư tưởng Hồ Chí Minh
TC15
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 19/10/2018 ) Xem chi tiết
  ĐƯờng lối cách mạng Việt Nam
Y3 BSĐK
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 19/10/2018 ) Xem chi tiết
  Dinh dưỡng tiết chế
TC16
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 13/10/2018 )  Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 2
Y1 BSĐK
(2018-2019)
1 Tự luận T7 ( 13/10/2018 )  Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 1
Y1 BSĐK
(2018-2019)
1 Tự luận T7 ( 13/10/2018 )  Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh
TC15
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 12/10/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh
Y3 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 12/10/2018 ) Xem chi tiết
  Dược lý
TC15
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 12/10/2018 ) Xem chi tiết
  Vi sinh
TC16
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 05/10/2018 ) Xem chi tiết
  Tin học ứng dụng
Y3 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 05/10/2018 ) Xem chi tiết
  Tin học
TC16
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 21/09/2018 ) Xem chi tiết
  Tư tưởng Hồ Chí Minh
TC15
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 21/09/2018 ) Xem chi tiết
  Tư tưởng Hồ Chí Minh
Y2 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 21/09/2018 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 3
Y2 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 15/09/2018 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 3
Y3 BSĐK
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 15/09/2018 ) Xem chi tiết
  Đường lối cách mạng Việt Nam
Y3 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 07/09/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh học di truyền
TC16
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 31/08/2018 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng
TC15
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 31/08/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bênh
TC16
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 31/08/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý học
TC16
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 31/08/2018 ) Xem chi tiết
  Lý sinh
Y2 BSĐK
(2017-2018)
5 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 25/08/2018 ) Xem chi tiết
  Lý sinh
Y1 BSĐK
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 25/08/2018 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản
TC16
(2017-2018))
1 Tự luận T7 ( 18/08/2018 ) Xem chi tiết
  Kiểm soát nhiễm khuẩn trong điều dưỡng
TC16
(2017-2018
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 18/08/2018 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 2
Y1 BSĐK
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 18/08/2018 ) Xem chi tiết
  Truyền nhiễm
TC15D
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 17/08/2018 ) Xem chi tiết
  Giao tiếp Trong thực hành điều dưỡng
TC16
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy CN ( 05/08/2018 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 1
Y1 BSĐK
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T3 ( 31/07/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 1
Y2 BSĐK
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T3 ( 31/07/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa học
Y2 BSĐK
(2017-2018)
5 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 27/07/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa học
Y1 BSĐK
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 27/07/2018 ) Xem chi tiết
  Tâm lý - đạo đức y học
Y2 BSĐK
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 27/07/2018 ) Xem chi tiết
  Vi sinh
Y2 BSĐK
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 27/07/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý học
TC16
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 20/07/2018) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng
TC16
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 20/07/2018) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng
Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 20/07/2018) Xem chi tiết
  Giải phẫu
TC16
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 20/07/2018) Xem chi tiết
  Nhà nước và pháp luật
TC16
(2017-2018)
2 Tự luận T6 ( 20/07/2018) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ
TC16
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 20/07/2018) Xem chi tiết
  Sinh lý học
Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 20/07/2018) Xem chi tiết
  Sinh học
Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 20/07/2018) Xem chi tiết
  Truyền nhiễm
TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 13/07/2018 ) Xem chi tiết
  Mô phôi
Y2 BSĐK
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 13/07/2018 ) Xem chi tiết
  Xác suất thống kê
Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 30/06/2018 ) Xem chi tiết
  Miễn dịch
Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 29/06/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh
TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 29/06/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh học
Y1 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 29/06/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 2
Y2 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 29/06/2018 ) Xem chi tiết
  Giáo dục sức khỏe
TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 23/06/2018 ) Xem chi tiết
  Nguyên lý cơ bản
Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 22/06/2018 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 2
Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 22/06/2018 ) Xem chi tiết
  Phẫu thuật thực nghiệm
Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Tự luận T6 ( 15/06/2018 ) Xem chi tiết
  Vi sinh
TC15D
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T4 ( 06/06/2018 ) Xem chi tiết
  Tâm lý
TC15D
(2017-2018)
3 Tự luận T3 ( 05/06/2018 ) Xem chi tiết
  Xác suất thống kê
Y2 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 01/06/2018 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng
Y2 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 01/06/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh
TC15D
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 01/06/2018 ) Xem chi tiết
  Lý sinh
Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 25/05/2018 ) Xem chi tiết
  Lý sinh
TC15D
(2017-2018)
7 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 25/05/2018 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu
Y1 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 25/05/2018 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng
TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 25/05/2018 ) Xem chi tiết
  Nguyên lý Mác Lê Nin 1
Y1 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 18/05/2018 ) Xem chi tiết
  Nhà nước và pháp luật
TC16
(2017-2018)
1 Tự Luận T7 ( 05/05/2018 ) Xem chi tiết
  Đạo đức y học
TC15D
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 05/05/2018 ) Xem chi tiết
  Giải Phẫu
TC16
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 05/05/2018 ) Xem chi tiết
  Hồi sức cấp cứu
TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 05/05/2018 ) Xem chi tiết
  Ngoại Ngữ
TC16
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 05/05/2018 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 2 
Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 05/05/2018 ) Xem chi tiết
  Tâm Lý
TC15D
(2017-2018)
2 Tự Luận T4 ( 02/05/2018 ) Xem chi tiết
  Vi Sinh
TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T4 ( 02/05/2018 ) Xem chi tiết
  Miễn dịch
Y2 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 27/04/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa Sinh
TC15D
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy CN ( 15/04/2018 ) Xem chi tiết
  Dinh dưỡng & VSATTP
TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy CN ( 15/04/2018 ) Xem chi tiết
  Tâm Lý - Đạo đức y học
Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 07/04/2018 ) Xem chi tiết
  Y Đức
TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 07/04/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa Sinh
Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 07/04/2018 ) Xem chi tiết
  Tâm Lý
TC15D
(2017-2018)
1 Tự Luận T7 ( 07/04/2018 ) Xem chi tiết
  Ngoại Ngữ 2
Y1 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 31/03/2018 ) Xem chi tiết
  Ngoại Ngữ 2
Y2 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 31/03/2018 ) Xem chi tiết
  Vi Sinh
Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/03/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh Lý
TC13C
(2017-2018)
8 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/03/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh Lý 1
Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/03/2018 ) Xem chi tiết
  Lý Sinh
Y1 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/03/2018 ) Xem chi tiết
  Lý Sinh
TC15D
(2017-2018)
6 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/03/2018) Xem chi tiết
  Phẫu thuật thực nghiệm
Y2 BSĐK 
(2017-2018)
1 Tự Luận T6 ( 23/03/2018 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 1
Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 17/03/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa học
Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 09/03/2018 ) Xem chi tiết
  Mô phôi
Y2 BSĐK 
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 02/03/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh
Y2 BSĐK 
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 02/03/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh  TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 02/03/2018 ) Xem chi tiết
  Nhà nước và Pháp Luật
Y2 BSĐK 
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T3 ( 06/02/2018 ) Xem chi tiết
  Tâm Lý và đạo đức y học
Y2 BSĐK 
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T3 ( 06/02/2018 ) Xem chi tiết
  Nguyên Lý cơ bản TC15D
(2017-2018)
2 Tự Luận T3 ( 06/02/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa học 
Y1 BSĐK 
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 27/01/2018 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản
Y2 BSĐK 
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy CN ( 21/01/2018 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản TC15D
(2017-2018)
1 Tự Luận CN ( 21/01/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh Lý TC15D
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 19/01/2018 ) Xem chi tiết

Các tin khác

Lượt truy cập: 1832651

Đang online: 87

liên hệ

Phân Hiệu Trường Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Số 722 đường Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn