Danh sách thi cập nhật đến ngày : (T7) 06/03/2021 26/02/2021

Lịch thi, danh sách thi, phòng thi và thời gian thi của thí sinh...

Hướng dẫn cách xem vị trí phòng và thời gian thi của thí sinh:

* Tải file PDF về máy tính ( đối với trình duyệt Chrome nhấn tổ hợp Ctr+S).
* Cài đặt phần mềm đọc PDF như Acrobat Reader, Foxit Reader, ...

 * Mở file PDF bằng phần mềm đã cài.
 * Ấn tổ hợp Ctr+F sau đó gõ Mã Sinh Viên hoặc Tên rồi ấn phím Enter.

 
STT
MÔN THI LỚP LẦN THI HÌNH THỨC THI NGÀY THI CA THI, THỜI GIAN THI, PHÒNG THI
  Triết học Mác - Lê Nin CNĐD Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 06/03/2021 ) Xem chi tiết
  Y pháp BSĐK Y5
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 06/03/2021 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 1 BSĐK Y3
(2020-2021)
5 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 06/03/2021 ) Xem chi tiết
  Mô phôi CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 06/03/2021 ) Xem chi tiết
  Y học hạt nhân BSĐK Y4
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 05/03/2021 ) Xem chi tiết
  Nội bệnh lý BSĐK Y4
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 04/02/2021 ) Xem chi tiết
  Dịch tễ BSĐK Y4
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 04/02/2021 ) Xem chi tiết
  Module S1.2 BSĐK Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 30/01/2021 ) Xem chi tiết
  Lao và bệnh phổi BSĐK Y5
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 30/01/2021 ) Xem chi tiết
  Sức khỏe MT - Khoa học MT BSĐK Y3
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 30/01/2021 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 30/01/2021 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 1 CNĐD Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 29/01/2021 ) Xem chi tiết
  Phục hồi chức năng BSĐK Y5
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 23/01/2021 ) Xem chi tiết
  Ngoại bệnh lý BSĐK Y4
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 23/01/2021 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu bệnh BSĐK Y3
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 23/01/2021 ) Xem chi tiết
  Tin học ứng dụng BSĐK Y4
(2020-2021)
4 Trắc nghiệm trên máy T4 ( 20/01/2021 ) Xem chi tiết
  Tin học ứng dụng BSĐK Y3
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T4 ( 20/01/2021 ) Xem chi tiết
  Miễn dịch BSĐK Y4
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T4 ( 20/01/2021 ) Xem chi tiết
  Module: HSC 1: Nguyên tử, phân tử, tế bào CNĐD Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 18/01/2021 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh BSĐK Y3
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 16/01/2021 ) Xem chi tiết
  Nghiên cứu khoa học BSĐK Y4
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 16/01/2021 ) Xem chi tiết
  Dinh dưỡng tiết chế CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 16/01/2021 ) Xem chi tiết
  S2.3 Huyết học BSĐK Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 (15/01/2021 ) Xem chi tiết
  Di truyền BSĐK Y3
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 09/01/2021 ) Xem chi tiết
  Kiểm soát nhiễm khuẩn trong TH Điều dưỡng CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 09/01/2021 ) Xem chi tiết
  Kinh tế chính trị BSĐK Y2
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 09/01/2021 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 3 BSĐK Y2
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 (26/12/2020) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 1 BSĐK Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 (26/12/2020) Xem chi tiết
  Sinh lý CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 (26/12/2020) Xem chi tiết
  HSC 1: Giới thiệu HT Y tế và nghành nghề CNĐD Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T4 (23/12/2020 ) Xem chi tiết
  S2.2. Miễn dịch nhiễm trùng BSĐK Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/12/2020 ) Xem chi tiết
  Chuẩn đoán hình ảnh BSĐK Y4
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/12/2020 ) Xem chi tiết
  Đường lối cách mạng Việt Nam BSĐK Y4
(2020-2021)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/12/2020 ) Xem chi tiết
  Kinh tế y tế BSĐK Y3
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/12/2020 ) Xem chi tiết
  Vi sinh CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/12/2020 ) Xem chi tiết
  Giáo dục SK và Nâng cao SK BSĐK Y3
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 (18/12/2020 ) Xem chi tiết
  Truyền nhiễm BSĐK Y5
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 18/12/2020 ) Xem chi tiết
  Nội bệnh lý BSĐK Y4
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 18/12/2020 ) Xem chi tiết
  Thần kinh BSĐK Y5
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 12/12/2020 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 12/12/2020 ) Xem chi tiết
  Sinh học di truyền CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 12/12/2020 ) Xem chi tiết
  Dịch tễ học BSĐK Y4
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 12/12/2020 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
1 Tự luận T7 ( 21/11/2020 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 31/10/2020 ) Xem chi tiết
  Kinh tế chính trị BSĐK Y2
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 31/10/2020 ) Xem chi tiết
  S1.1 Sinh hoạt đầu khóa CNĐD Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 31/10/2020 ) Xem chi tiết
  S1.1 Sinh hoạt đầu khóa BSĐK Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 31/10/2020 ) Xem chi tiết
  Y học cổ truyền BSĐK Y5
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 30/10/2020 ) Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng ĐDLT K17
(2020-2021)
1 Tự luận T7 ( 24/10/2020 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ đầu vào CNĐD Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 24/10/2020 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ đầu vào BSĐK Y1
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 24/10/2020 ) Xem chi tiết
  Sinh lý CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 24/10/2020 ) Xem chi tiết
  Module S2.1: Kiến thức và kỹ năng y khoa BSĐK Y2
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 23/10/2020 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 2 BSĐK Y2
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 20/10/2020 ) Xem chi tiết
  Tin học BSĐK Y2
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 20/10/2020 ) Xem chi tiết
  Phục hồi chức năng BSĐK Y5
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 16/10/2020 ) Xem chi tiết
  Tâm thần BSĐK Y5
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 09/10/2020 ) Xem chi tiết
  Tin học ứng dụng BSĐK Y4
(2020-2021)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 09/10/2020 ) Xem chi tiết
  Tin học ứng dụng BSĐK Y3
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 09/10/2020 ) Xem chi tiết
  Sinh học di truyền CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 03/10/2020 ) Xem chi tiết
  Triết học Mác Lê BSĐK Y2
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 (02/10/2020 ) Xem chi tiết
  GDSK & NCSK BSĐK Y3
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T4 ( 30/09/2020 ) Xem chi tiết
  Chuẩn đoán hình ảnh BSĐK Y4
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 26/09/2020 ) Xem chi tiết
  Đường lối cách mạng ĐCSVN BSĐK Y3
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 26/09/2020 ) Xem chi tiết
  Đường lối cách mạng ĐCSVN BSĐK Y4
(2020-2021)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 26/09/2020 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 26/09/2020 ) Xem chi tiết
  Tin học BSĐK Y3
(2020-2021)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 (19/09/2020 ) Xem chi tiết
  Tin học CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 (19/09/2020 ) Xem chi tiết
  Miễn dịch BSĐK Y3
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 (19/09/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc cho người cần PHCN ĐDLT K17
(2020-2021)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 (19/09/2020 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng BSĐK Y4
(2020-2021)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 (19/09/2020 ) Xem chi tiết
  Ngoại cơ sở BSĐK Y4
(2020-2021)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 (19/09/2020 ) Xem chi tiết
  Nhà nước và pháp luật BSĐK Y4
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 (19/09/2020 ) Xem chi tiết
  Nhà nước và pháp luật CNĐD VLVH K19
(2020-2021)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 (19/09/2020 ) Xem chi tiết
 
  Ngoại ngữ 2 BSĐK Y2
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 31/07/2020 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 2 BSĐK Y1
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 31/07/2020 ) Xem chi tiết
  Tổ chức và quản lý y tế BSĐK Y4
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 31/07/2020 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 2 BSĐK Y3
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 31/07/2020 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 2 BSĐK Y2
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 31/07/2020 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K17
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 31/07/2020 ) Xem chi tiết
  Module S1.7 BSĐK Y1
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 31/07/2020 ) Xem chi tiết
  Miễn dich BSĐK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 31/07/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc cho người cần PHCN ĐDLT K17
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 25/07/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc sức khỏe trẻ em ĐDLT K16
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 25/07/2020 ) Xem chi tiết
  Nhi khoa BSĐK Y4
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 25/07/2020 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ ĐDLT K19
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 25/07/2020 ) Xem chi tiết
  Module S 1.6 BSĐK Y1
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 24/07/2020 ) Xem chi tiết
  Module S 1.5 BSĐK Y1
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 24/07/2020 ) Xem chi tiết
  Nhà nước và pháp luật BSĐK Y2
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 11/07/2020 ) Xem chi tiết
  Tâm lý - Đạo đức y học BSĐK Y2
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 11/07/2020 ) Xem chi tiết
  Ngoại cơ sở BSĐK Y3
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 11/07/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc sức khỏe tâm thần ĐDLT K17
(2019-2020)
2 Tự luận T6 ( 10/07/2020 ) Xem chi tiết
  Module S1.4 BSĐK Y1
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T4 ( 08/07/2020 ) Xem chi tiết
  Module S1.3 BSĐK Y1
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T4 ( 08/07/2020 ) Xem chi tiết
  Module S1.2 BSĐK Y1
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 07/07/2020 ) Xem chi tiết
  Tin học BSĐK Y3
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 06/07/2020 ) Xem chi tiết
  Tin học BSĐK Y2
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 06/07/2020 ) Xem chi tiết
  Tin học BSĐK Y1
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 06/07/2020 ) Xem chi tiết
  Tự chọn: Chăm sóc BN có bệnh Tai mũi họng ĐDLT K17
(2019-2020
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 04/07/2020 ) Xem chi tiết
  Tổ chức và quản lý y tế BSĐK Y4
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 04/07/2020 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 2 BSĐK Y3
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 04/07/2020 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 2 BSĐK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 04/07/2020 ) Xem chi tiết
  Nhi khoa BSĐK Y4
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 27/06/2020 ) Xem chi tiết
  Sức khỏe nghề nghiệp BSĐK Y4
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 27/06/2020 ) Xem chi tiết
  Nội cơ sở BSĐK Y3
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 27/06/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc cho người cần PHCN ĐDLT K17
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 27/06/2020 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng BSĐK Y3
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 26/06/2020 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng BSĐK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 26/06/2020 ) Xem chi tiết
  Module S1.7 BSĐK Y1
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 26/06/2020 ) Xem chi tiết
  Dược lý BSĐK Y3
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 23/06/2020 ) Xem chi tiết
  Xác suất thống kê BSĐK Y3
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 23/06/2020 ) Xem chi tiết
  Xác suất thống kê BSĐK Y2
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 23/06/2020 ) Xem chi tiết
  Khoa học môi trường - SKMT ĐDLT K17
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 13/06/2020 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh BSĐK Y3
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 13/06/2020 ) Xem chi tiết
  Module S1.6 BSĐK Y1
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 13/06/2020 ) Xem chi tiết
  Phẫu thuật thực nghiệm BSĐK Y3
(2019-2020)
1, 3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 13/06/2020 ) Xem chi tiết
  Phẫu thuật thực nghiệm BSĐK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 13/06/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc sức khỏe tâm thần ĐDLT K17
(2019-2020)
1 Tự luận T7 ( 06/06/2020 ) Xem chi tiết
  Xác xuất thống kê BSĐK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 29/05/2020 ) Xem chi tiết
  Nhà nước và pháp luật BSĐK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 25/05/2020 ) Xem chi tiết
  Sức khỏe nghề nghiệp BSĐK Y4
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 23/05/2020 ) Xem chi tiết
  Nội cơ sở BSĐK Y3
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 23/05/2020 ) Xem chi tiết
  Module S1.5 BSĐK Y1
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 23/05/2020 ) Xem chi tiết
  Y học hạt nhân BSĐK Y4
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 16/05/2020 ) Xem chi tiết
  Tâm lý - Đạo đức y học BSĐK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 16/05/2020 ) Xem chi tiết
  Dược lý BSĐK Y4
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 16/05/2020 ) Xem chi tiết
  Dược lý BSĐK Y3
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 16/05/2020 ) Xem chi tiết
  Sức khỏe nghề nghiệp ĐDLT K17
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 16/05/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình ĐDLT K17
(2019-2020)
2 Tự luận T4 ( 13/05/2020 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K17
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T4 ( 13/05/2020 ) Xem chi tiết
  Khoa học môi trường - SKMT ĐDLT K17
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 09/05/2020 ) Xem chi tiết
  Sản phụ khoa BSĐK Y4
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 09/05/2020 ) Xem chi tiết
  Module S1.4 BSĐK Y1
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 09/05/2020 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh BSĐK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 08/05/2020 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh BSĐK Y3
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 08/05/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc sức khỏe trẻ em ĐDLT K16
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 16/04/2020 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bênh - miễn dịch ĐDLT K16
(2019-2020)
7 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 16/04/2020 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K16
(2019-2020)
10 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 16/04/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc sức khỏe trẻ em ĐDLT K16
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 07/04/2020 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K16
(2019-2020)
9 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 07/04/2020 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh miễn dịch ĐDLT K16
(2019-2020)
7 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 07/04/2020 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K16
(2019-2020)
10 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 07/04/2020 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh miễn dịch ĐDLT K16
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 20/03/2020 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K16
(2019-2020)
8 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 20/03/2020 ) Xem chi tiết
  Ngoại bệnh lý BSĐK Y4
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/03/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc sức khỏe trẻ em  ĐDLT K17
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/03/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc sức khỏe trẻ em  ĐDLT K16
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/03/2020 ) Xem chi tiết
  Khoa học môi trường - SKMT BSĐK Y4
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 07/03/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc NB cấp cứu và chăm sóc tích cực ĐDLT K17
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 07/03/2020 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K16
(2019-2020)
9 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 06/03/2020 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K17
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 06/03/2020 ) Xem chi tiết
  Vi sinh BSĐK Y3
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 06/03/2020 ) Xem chi tiết
  Vi sinh BSĐK Y2
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 06/03/2020 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản BSĐK Y3
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 03/03/2020 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản BSĐK Y2
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 03/03/2020 ) Xem chi tiết
  Dịch tễ ĐDLT K17
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 29/02/2020 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh - miễn dich ĐDLT K16
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 29/02/2020 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh - miễn dịch ĐDLT K17
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 29/02/2020 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K16
(2019-2020)
7 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 28/02/2020 ) Xem chi tiết
  Mô phôi BSĐK Y2
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 28/02/2020 ) Xem chi tiết
  Mô phôi BSĐK Y3
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 28/02/2020 ) Xem chi tiết
  Khoa học môi trường - SKMT ĐDLT K16
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 28/02/2020 ) Xem chi tiết
  Tin học ĐDLT K16
(2019-2020)
8 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 28/02/2020 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh ĐDLT K16
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 22/02/2020 ) Xem chi tiết
  Tổ chức và quản lý y tế ĐDLT K16
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 22/02/2020 ) Xem chi tiết
  Tổ chức và quản lý y tế ĐDLT K17
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 22/02/2020 ) Xem chi tiết
  Sinh lý học ĐDLT K17
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 22/02/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình ĐDLT K17
(2019-2020)
1 Tự luận T6 ( 21/02/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm LT+LS ĐDLT K17
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 15/02/2020 ) Xem chi tiết
  Dinh dưỡng và ATTP BSĐK Y3
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 14/02/2020 ) Xem chi tiết
  Dinh dưỡng và ATTP BSĐK Y2
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 14/02/2020 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 1 BSĐK Y2
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T4 (12/02/2020 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 1 BSYK Y1
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T4 (12/02/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc cho người cần Phục hồi chức năng ĐDLT K16
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T4 (12/02/2020 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K16
(2019-2020)
8 Trắc nghiệm trên máy T2 (10/02/2020 ) Xem chi tiết
  Vi sinh BSYK Y3
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T2 (10/02/2020 ) Xem chi tiết
  Vi sinh BSYK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T2 (10/02/2020 ) Xem chi tiết
  Module S1.3 (Mô và phôi thai học) BSYK Y1
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 17/01/2020 ) Xem chi tiết
  Nghiên cứu khoa học BSYK Y4
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 17/01/2020 ) Xem chi tiết
  Khoa học môi trường - Sức khỏe môi trường BSĐK Y3
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 17/01/2020 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu bệnh BSĐK Y3
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 16/01/2020 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng ĐDLT K16
(2019-2020)
9 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 11/01/2020 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng ĐDLT K17
(2019-2020)
7 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 11/01/2020 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 1 BSĐK Y2
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 11/01/2020 ) Xem chi tiết
  Hóa học BSĐK Y2
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 11/01/2020 ) Xem chi tiết
  Hóa học BSĐK Y3
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 11/01/2020 ) Xem chi tiết
  Di truyền BSĐK Y3
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 11/01/2020 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K16
(2019-2020)
7 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 11/01/2020 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K17
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 11/01/2020 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản BSĐK Y3
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 10/01/2020 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản BSĐK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 10/01/2020 ) Xem chi tiết
  Module S1.2 (Nguyên tử, phân tử, tế bào) BSYK Y1
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 07/01/2020 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 1 BSYK Y1
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 04/01/2020 ) Xem chi tiết
  Ngoại bệnh lý BSĐK Y4
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 04/01/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc người bệnh cấp cứu và CS tích cực ĐDLT K16
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 04/01/2020 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc người bệnh cấp cứu và CS tích cực ĐDLT K17
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 04/01/2020 ) Xem chi tiết
  Kinh tế y tế BSĐK Y3
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 03/01/2020 ) Xem chi tiết
  Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm BSĐK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 03/01/2020 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K17
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 28/12/2019 ) Xem chi tiết
  Mô phôi BSĐK Y4
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 28/12/2019 ) Xem chi tiết
  Mô phôi BSĐK Y3
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 28/12/2019 ) Xem chi tiết
  Mô phôi BSĐK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 28/12/2019 ) Xem chi tiết
  Tổ chức và quản lý y tế ĐDLT K17
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 28/12/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 1 BSĐK Y2
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 (21/12/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 1 BSĐK Y3
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 (21/12/2019 ) Xem chi tiết
  Dịch tễ học BSĐK Y4
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 (21/12/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh ĐDLT K17
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 (21/12/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng ĐDLT K16
(2019-2020)
8 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/12/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng ĐDLT K17
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/12/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 1 BSĐK Y4
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/12/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 1 BSĐK Y3
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/12/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 1 BSĐK Y2
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/12/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc người bệnh cấp cứu và CS tích cực ĐDLT K16
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/12/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc SK người lớn có bệnh ngoại khoa I,II ĐDLT K17
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/12/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc SK người lớn có bệnh ngoại khoa I,II ĐDLT K16
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/12/2019 ) Xem chi tiết
  Sức khỏe nghề nghiệp ĐDLT K16
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 13/12/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ đầu vào BSĐK Y1
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 13/12/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh ĐDLT K16
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 13/12/2019 ) Xem chi tiết
  Khoa học môi trường - Sức khỏe môi trường ĐDLT K16
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 12/12/2019 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K16
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T4 ( 11/12/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc sức khỏe tâm thần ĐDLT K16
(2019-2020)
2 Tự luận T4 ( 11/12/2019 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K16
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 10/12/2019 ) Xem chi tiết
  Tự chọn: Chăm sóc BN có bệnh Tai mũi họng ĐDLT K16
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T3 ( 10/12/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc cho người cần PHCN ĐDLT K16
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 07/12/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 3 BSĐK Y2
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 07/12/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 3 BSĐK Y3
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 07/12/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bênh - miễn dịch ĐDLT K17
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 07/12/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh - miễn dịch ĐDLT K16
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 07/12/2019 ) Xem chi tiết
  Tin học ĐDLT K16
(2019-2020)
7 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 06/12/2019 ) Xem chi tiết
  Tin học ứng dụng BSĐK Y3
(2019-2020)
2 Tự luận / Phòng máy T6 ( 06/12/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc sức khỏe trẻ em ĐDLT K16
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 06/12/2019 ) Xem chi tiết
  Giáo dục sức khỏe - Nâng cao sức khỏe BSĐK Y3
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 06/12/2019 ) Xem chi tiết
  Tổ chức và quản lý y tế ĐDLT K16
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 05/12/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh BSĐK Y3
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 30/11/2019 ) Xem chi tiết
  Kĩ năng giao tiếp BSĐK Y3
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 30/11/2019 ) Xem chi tiết
  Kĩ năng giao tiếp BSĐK Y2
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 30/11/2019 ) Xem chi tiết
  Nội bệnh lý BSĐK Y4
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 30/11/2019 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K17
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 30/11/2019 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng nhi ĐDLT K15
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 29/11/2019 ) Xem chi tiết
  Nghiên cứu khoa học BSĐK Y4
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 23/11/2019 ) Xem chi tiết
  Lý sinh BSĐK Y3
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 23/11/2019 ) Xem chi tiết
  Lý sinh BSĐK Y2
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 23/11/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh - miễn dịch ĐDLT K17
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 23/11/2019 ) Xem chi tiết
  Sức khỏe nghề nghiệp ĐDLT K16
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 23/11/2019 ) Xem chi tiết
  Tự chọn: Chăm sóc BN có bệnh Tai mũi họng ĐDLT K16
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 22/11/2019 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng sản ĐDLT K15
(2019-2020)
2 Tự luận T6 ( 22/11/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc sức khỏe tâm thần ĐDLT K16
(2019-2020)
1 Tự luận T7 ( 16 /11/2019 ) Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 2 BSĐK Y2
(2019-2020)
4 Tự luận T7 ( 16 /11/2019 ) Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 2 BSĐK Y1
(2019-2020)
2 Tự luận T7 ( 16 /11/2019 ) Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 1 BSĐK Y2
(2019-2020)
4 Tự luận T7 ( 16 /11/2019 ) Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 1 BSĐK Y1
(2019-2020)
2 Tự luận T7 ( 16 /11/2019 ) Xem chi tiết
  Dịch tễ học BSĐK Y4
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 16 /11/2019 ) Xem chi tiết
  Di truyền ĐDLT K17
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 16 /11/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ ĐDLT K17
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 16 /11/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý học ĐDLT K17
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 16 /11/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc cho người lớn có bệnh nội khoa I, II ĐDLT K17
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 16 /11/2019 ) Xem chi tiết
  Khoa học môi trường - Sức khỏe môi trường ĐDLT K16
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 16 /11/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc cho người cần được PHCN ĐDLT K16
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 15/11/2019 ) Xem chi tiết
  Di truyền BSĐK Y3
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 15/11/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng ĐDLT K16
(2019-2020)
7 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 15/11/2019 ) Xem chi tiết
  Kinh tế y tế BSĐK Y3
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 15/11/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh - miễn dich ĐDLT K15
(2019-2020)
8 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 15/11/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa học BSĐK Y3
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 09/11/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa học BSĐK Y2
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 09/11/2019 ) Xem chi tiết
  Tổ chức và quản lý y tế ĐDLT K17
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 09/11/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc SK trẻ em  ĐDLT K16
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 09/11/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm (LT + LS) ĐDLT K16
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 08/11/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 1 BSĐK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 08/11/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 1 BSĐK Y3
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 08/11/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 1 BSĐK Y4
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 08/11/2019 ) Xem chi tiết
  Chuẩn đoán hình ảnh BSĐK Y4
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 (02/11/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 2 BSĐK Y2
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 (02/11/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 2 BSĐK Y3
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 (02/11/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu ĐDLT K16
(2019-2020)
8 Trắc nghiệm trên máy T7 (02/11/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc SK NLCB ngoại khoa I,II ĐDLT K16
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 (02/11/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc SK NLCB ngoại khoa I,II ĐDLT K17
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 (02/11/2019 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K16
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 01/11/2019 ) Xem chi tiết
  Tư tưởng Hồ Chí Minh BSĐK Y2
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 01/11/2019 ) Xem chi tiết
  Kĩ năng giao tiếp BSĐK Y3
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 26/10/2019 ) Xem chi tiết
  Kĩ năng giao tiếp BSĐK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 26/10/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh ĐDLT K17
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 26/10/2019 ) Xem chi tiết
  Tổ chức và quản lý y tế ĐDLT K16
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 26/10/2019 ) Xem chi tiết
  Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam BSĐK Y3
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 25/10/2019 ) Xem chi tiết
  Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam BSĐK Y4
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 25/10/2019 ) Xem chi tiết
  LT. Nội bệnh lý BSĐK Y4
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/10/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 1 BSĐK Y3
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/10/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 1 BSĐK Y2
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/10/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ ĐDLT K17
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/10/2019 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K17
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/10/2019 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K16
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/10/2019 ) Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 2 BSĐK Y2
(2019-2020)
3 Tự luận T2 ( 14/10/2019 ) Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 2 BSĐK Y1
(2019-2020)
1 Tự luận T2 ( 14/10/2019 ) Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 1 BSĐK Y2
(2019-2020)
3 Tự luận T2 ( 14/10/2019 ) Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 1 BSĐK Y1
(2019-2020)
1 Tự luận T2 ( 14/10/2019 ) Xem chi tiết
  Hồi sức cấp cứu ĐDLT K16
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy CN ( 13/10/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc SK NL có bệnh ngoại khoa I,II ĐDLT K17
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy CN ( 13/10/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh BSĐK Y3
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy CN ( 13/10/2019 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng sản ĐDLT K15
(2019-2020)
1 Tự luận T6 ( 11/10/2019 ) Xem chi tiết
  Tin học ứng dụng BSĐK Y4
(2019-2020)
3 Tự luận/ Phòng máy T5 ( 10/10/2019 ) Xem chi tiết
  Tin học ứng dụng BSĐK Y3
(2019-2020
1 Tự luận/ Phòng máy T5 ( 10/10/2019 ) Xem chi tiết
  Lý sinh BSĐK Y3
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 07/10/2019 ) Xem chi tiết
  Lý sinh BSĐK Y2
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 07/10/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 3 BSĐK Y3
(2019-2020)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 05/10/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 3 BSĐK Y2
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 05/10/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh - miễn dịch ĐDLT K15
(2019-2020)
7 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 05/10/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh - miễn dịch ĐDLT K17
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 05/10/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm ( LT + LS ) ĐDLT K16
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 05/10/2019 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K16
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 28/09/2019 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K17
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 28/09/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẩu 2 BSĐK Y3
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 27/09/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẩu 2 BSĐK Y2
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 27/09/2019 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản ĐDLT K17
(2019-2020)
3 Tự luận T7 ( 21/09/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc SK phụ nữ, bà mẹ và gia đình ĐDLT K16
(2019-2020)
1 Tự luận T7 ( 21/09/2019 ) Xem chi tiết
  Dịch tể ĐDLT K17
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 21/09/2019 ) Xem chi tiết
  Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam BSĐK Y4
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 21/09/2019 ) Xem chi tiết
  Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam BSĐK Y3
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 21/09/2019 ) Xem chi tiết
  Tư tưởng Hồ Chí Minh BSĐK Y3
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 20/09/2019 ) Xem chi tiết
  Tư tưởng Hồ Chí Minh BSĐK Y2
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 20/09/2019 ) Xem chi tiết
  Dược lý ĐDLT K17
(2019-2020)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/09/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng ĐDLT K16
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/09/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng ĐDLT K17
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/09/2019 ) Xem chi tiết
  Di truyền ĐDLT K17
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/09/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh hoạt đầu khóa Module S1.1 BSĐK Y1
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 14/09/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 1 BSĐK Y2
(2019-2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 13/09/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 1 BSĐK Y3
(2019-2020)
5 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 13/09/2019 ) Xem chi tiết
  Chuẩn đoán hình ảnh BSĐK Y4
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 07/09/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý học ĐDLT K16
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 07/09/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu ĐDLT K16
(2019-2020)
7 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 07/09/2019 ) Xem chi tiết
  Tin học ĐDLT K16
(2019-2020)
6 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 07/09/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc người lớn có bệnh nội khoa I,II ĐDLT K17
(2019-2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 07/09/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 3 BSĐK Y3
(2019 - 2020)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 06/09/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 3 BSĐK Y2
(2019 - 2020)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 06/09/2019 ) Xem chi tiết
  Phẫu thuật thực hành BSĐK Y2
(2018 - 2019)
3 Tự luận T2 ( 29/07/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ ĐDLT K17
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 26/07/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý học ĐDLT K17
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 26/07/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý học ĐDLT K16
(2018-2019)
5 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 26/07/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu ĐDLT K16
(2018-2019)
6 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 25/07/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 2 BSĐK Y3
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 25/07/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 2 BSĐK Y2
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 25/07/2019 ) Xem chi tiết
  Miễn dịch BSĐK Y3
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 25/07/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh học BSĐK Y2
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 25/07/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh học BSĐK Y1
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 25/07/2019 ) Xem chi tiết
  LT Nội cơ sở BSĐK Y3
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 25/07/2019 ) Xem chi tiết
  Đường lối cách mạng ĐDLT K15
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 25/07/2019 ) Xem chi tiết
  Kiểm soát nhiễm khuẩn ĐDLT K17
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 06/07/2019 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K16
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 06/07/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng ĐDLT K17
(2018-2019)
5 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 06/07/2019 ) Xem chi tiết
  Hồi sức cấp cứu ĐDLT K16
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 06/07/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 2 BSĐK Y1
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 05/07/2019 ) Xem chi tiết
  Tâm lý - đạo đức y học BSĐK Y2
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 05/07/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng BSĐK Y3
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 05/07/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng  BSĐK Y2
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 05/07/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng ĐDLT K16
(2018-2019)
5 Trắc nghiệm trên máy CN ( 30/06/2019 ) Xem chi tiết
  Tâm lý - đạo đức y học ĐDLT K17
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy CN ( 30/06/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh ĐDLT K17
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy CN ( 30/06/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh ĐDLT K16
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy CN ( 30/06/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 2 BSĐK Y2
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 28/06/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 2 BSĐK Y3
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 28/06/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh học BSĐK Y2
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 28/06/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh học BSĐK Y1
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 28/06/2019 ) Xem chi tiết
  Tổ chức quản lý y tế ĐDLT K16
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy CN ( 23/06/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 2 BSĐK Y2
(2018-2019
4 Trắc nghiệm trên máy CN ( 23/06/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 2 BSĐK Y1
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy CN ( 23/06/2019 ) Xem chi tiết
  Dược lý ĐDLT K17
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy CN ( 23/06/2019 ) Xem chi tiết
  Miễn dịch BSĐK Y2
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy CN ( 23/06/2019 ) Xem chi tiết
  Nội cơ sở BSĐK Y3
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy CN ( 23/06/2019 ) Xem chi tiết
  Đường lối cách mạng ĐDLT K15
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 21/06/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh - miễn dịch ĐDLT K17
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy CN ( 16/06/2019 ) Xem chi tiết
  Miễn dịch BSĐK Y3
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy CN ( 16/06/2019 ) Xem chi tiết
  Tin học cơ bản ĐDLT K15
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy CN ( 16/06/2019 ) Xem chi tiết
  Tin học cơ bản ĐDLT K16
(2018-2019)
5 Trắc nghiệm trên máy CN ( 16/06/2019 ) Xem chi tiết
  Những NLCB của chủ nghĩa Mac-Lênin BSĐK Y1
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy CN ( 16/06/2019 ) Xem chi tiết
  Xác suất thống kê BSĐK Y2
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy CN ( 16/06/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại cơ sở BSĐK Y3
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy CN ( 16/06/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm ĐDLT K16
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy CN ( 16/06/2019 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng nội ĐDLT K15
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 13/06/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 2 BSĐK Y1
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 27/05/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 2 BSĐK Y2
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 27/05/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh - miễn dịch ĐDLT K15
(2018-2019)
6 Trắc nghiệm trên máy CN (  26/05/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh - miễn dịch ĐDLT K16
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy CN (  26/05/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng ĐDLT K17
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy CN (  26/05/2019 ) Xem chi tiết
  Khoa học môi trường - Sức khỏe môi trường BSĐK Y3
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 (  24/05/2019 ) Xem chi tiết
  Mô phôi BSĐK Y3
(2018-2019)
5 Trắc nghiệm trên máy T6 (  24/05/2019 ) Xem chi tiết
  Dân số BSĐK Y1
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 (  24/05/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng BSĐK Y3
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 (  24/05/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng BSĐK Y2
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 (  24/05/2019 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K16
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy CN ( 19/05/2019 ) Xem chi tiết
  Mô phôi ĐDLT K17
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy CN ( 19/05/2019 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản ĐDLT K17
(2018-2019)
2 Tự luận CN ( 19/05/2019 ) Xem chi tiết
  Tâm lý - đạo đức y học BSĐK Y2
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy CN ( 19/05/2019 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng ngoại ĐDLT K15
(2018-2019)
2 Tự luận T6 ( 17/05/2019 ) Xem chi tiết
  Phẫu thuật thực hành BSĐK Y2
(2018-2019)
2 Tự luận T6 ( 17/05/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc SK người lớn có bệnh nội khoa I II ĐDLT K16
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy CN ( 12/05/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ ĐDLT K17
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy CN ( 12/05/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 2 BSĐK Y2
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy CN ( 12/05/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 2 BSĐK Y1
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy CN ( 12/05/2019 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K16
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy CN ( 12/05/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý ĐDLT K17
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy CN ( 12/05/2019 ) Xem chi tiết
  Dược lý BSĐK Y3
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy CN ( 12/05/2019 ) Xem chi tiết
  Miễn dịch BSĐK Y2
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy CN ( 12/05/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh ĐDLT K17
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 04/05/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh ĐDLT K16
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 04/05/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc SK người lớn có bệnh ngoại khoa I, II ĐDLT K16
(2018-2019)
2 Tự luận T7 ( 04/05/2019 ) Xem chi tiết
  Tin học cơ bản ĐDLT K16
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 04/05/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại cơ sở BSĐK Y3
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 04/05/2019 ) Xem chi tiết
  Tin học cơ bản ĐDLT K15
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 03/05/2019 ) Xem chi tiết
  Nhà nước pháp luật BSĐK Y2
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 03/05/2019 ) Xem chi tiết
  Xác suất thống kê BSĐK Y2
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 03/05/2019 ) Xem chi tiết
  Những NLCB của CN MLN BSĐK Y1
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 03/05/2019 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản ĐDLT K17
(2018-2019)
1 Tự luận T7 ( 13/4/2019 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng ngoại ĐDLT K15
(2018-2019)
1 Tự luận T6 ( 12/04/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc SK người lớn có bệnh nội khoa I II ĐDLT K16
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 06/04/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý ĐDLT K17
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 06/04/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc SK người lớn có bệnh ngoại khoa I, II ĐDLT K16
(2018-2019)
1 Tự luận T7 ( 06/04/2019 ) Xem chi tiết
  Phẫu thuật thực hành BSĐK Y3
(2018-2019)
3 Tự luận T6 ( 05/04/2019 ) Xem chi tiết
  Phẫu thuật thực hành BSĐK Y2
(2018-2019)
1 Tự luận T6 ( 05/04/2019 ) Xem chi tiết
  Tin học BSĐK Y1
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 22/03/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh BSĐK Y2
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy CN ( 17/03/2019 ) Xem chi tiết
  Vi sinh BSĐK Y2
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy CN ( 17/03/2019 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K17
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy CN ( 17/03/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh miễn dịch ĐDLT K16
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy CN ( 17/03/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu ĐDLT K16
(2018-2019)
5 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 09/03/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý học ĐDLT K16
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 09/03/2019 ) Xem chi tiết
  Nhà nước và pháp luật BSĐK Y2
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 08/03/2019 ) Xem chi tiết
  Dược lý BSĐK Y3
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 07/03/2019 ) Xem chi tiết
  Vi sinh BSĐK Y2
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 28/02/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ BSĐK Y1
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 28/02/2019 ) Xem chi tiết
  Tin học BSĐK Y1
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 28/02/2019 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K16
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 23/02/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh học di truyền ĐDLT K16
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 23/02/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh học di truyền ĐDLT K17
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 23/02/2019 ) Xem chi tiết
  Dân số BSĐK Y1
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 22/02/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng ĐDLT K17
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 22/02/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa học BSĐK Y1
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 22/02/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh - miễn dịch ĐDLT K15
(2018-2019)
5 Trắc nghiệm trên máy CN ( 17/02/2019 ) Xem chi tiết
  Chăm sóc SK người lớn có bệnh nội khoa I II ĐDLT K16
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy CN ( 17/02/2019 ) Xem chi tiết
  Vi sinh ĐDLT K17
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy CN ( 17/02/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh BSĐK Y2
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 15/02/2019 ) Xem chi tiết
  Dinh dưỡng ATTP BSĐK Y2
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 14/02/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ  ĐDLT K17
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 25/01/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ  ĐDLT K16
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 25/01/2019 ) Xem chi tiết
  GDSK Và NCSK BSĐK Y3
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 25/01/2019 ) Xem chi tiết
  Mô phôi BSĐK Y2
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 25/01/2019 ) Xem chi tiết
  Khoa học MT và SKMT BSĐK Y3
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 25/01/2019 ) Xem chi tiết
  Vi sinh BSĐK Y2
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 25/01/2019 ) Xem chi tiết
  Quản lý điều dưỡng ĐDLT K15
(2018-2019)
2 Tự luận T6 ( 25/01/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa học BSĐK Y2
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 24/01/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa học BSĐK Y1
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 24/01/2019 ) Xem chi tiết
  LT. Lý sinh BSĐK Y1
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 21/01/2019 ) Xem chi tiết
  Tin học ĐDLT K16
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/01/2019 ) Xem chi tiết
  Tin học ĐDLT K17
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/01/2019 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh ĐDLT K16
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 19/01/2019 ) Xem chi tiết
  Tâm thần ĐDLT K15
(2018-2019)
2 Tự luận T6 ( 18/01/2019 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 1 BSĐK Y1
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 18/01/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu ĐDLT K16
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 14/01/2019 ) Xem chi tiết
  LT. Giải phẫu BSĐK Y1
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T2 ( 14/01/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng ĐDLT K16
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 12/01/2019 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng ĐDLT K17
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 12/01/2019 ) Xem chi tiết
  Dinh dưỡng ĐDLT K17
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 12/01/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh - miễn dịch ĐDLT K15
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 05/01/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh - miễn dịch ĐDLT K16
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 05/01/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh học di truyền ĐDLT K16
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 05/01/2019 ) Xem chi tiết
  Sinh học di truyền ĐDLT K17
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 05/01/2019 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu bệnh Y3 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T7 ( 05/01/2019 ) Xem chi tiết
  Phục hồi chức năng ĐDLT K15
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 04/01/2019 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản Y2 BSĐK
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 04/01/2019 ) Xem chi tiết
  Tổ chức y tế và CTYTQG ĐDLT K15
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T6 ( 04/01/2019 ) Xem chi tiết
  DInh dưỡng ATTP Y2 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên ,máy T6 ( 04/01/2019 ) Xem chi tiết
  GDSK và NCSK Y3 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 27/12/2018 ) Xem chi tiết
  Vi sinh Y3 BSĐK
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên máy T5 ( 27/12/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý học TC 16
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên giấy CN ( 23/12/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý học TC 17
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy CN ( 23/12/2018 ) Xem chi tiết
  Tâm lý y học - đạo đức y học TC 16
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy CN ( 23/12/2018 ) Xem chi tiết
  Pháp luật đại cương TC 17
(2018-2019)
2 Tự luận CN ( 23/12/2018 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ TC 16
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên máy
(Nghe - đọc viết)
CN ( 23/12/2018) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ TC 17
(2018-2019) 
1 Trắc nghiệm trên máy
(Nghe - đọc viết)
CN ( 23/12/2018 ) Xem chi tiết
  Quản lý điều dưỡng TC 15
(2018-2019)
1 Tự luận CN ( 23/12/2018 ) Xem chi tiết
  Dịch tễ học TC 16
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 15/12/2018 ) Xem chi tiết
  Dược lý TC 16
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 15/12/2018 ) Xem chi tiết
  Dược lý TC 15
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 15/12/2018 ) Xem chi tiết
  Di truyền Y3 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 15/12/2018 ) Xem chi tiết
  Lý sinh Y2 BSĐK
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 15/12/2018 ) Xem chi tiết
  Lý sinh Y1 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 15/12/2018 ) Xem chi tiết
  Tâm thần TC 15 
(2018-2019)
1 Tự luận T6 ( 14/12/2018 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng TC 17 
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 08/12/2018 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng TC 16 
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 08/12/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh TC 16 
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 08/12/2018 ) Xem chi tiết
  Phục hồi chức năng TC 15 
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 07/12/2018 ) Xem chi tiết
  Dịch tễ TC 15 
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/11/2018 ) Xem chi tiết
  Mô phôi TC 16 
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/11/2018 ) Xem chi tiết
  Mô phôi Y3 BSĐK
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/11/2018 ) Xem chi tiết
  Mô phôi Y2 BSĐK
(2018-2019
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/11/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bênh Y3 BSĐK
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/11/2018 ) Xem chi tiết
  Tin học TC 17 
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/11/2018 ) Xem chi tiết
  Tin học TC 16 
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/11/2018 ) Xem chi tiết
  Tin học ứng dụng Y3 BSĐK
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/11/2018 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản Y2 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/11/2018 ) Xem chi tiết
  Kỹ năng giao tiếp Y2 BSĐK
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T5 ( 29/11/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 1 Y2 BSĐK
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 23/11/2018 ) Xem chi tiết
  Tư tưởng Hồ Chí Minh Y2 BSĐK
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 23/11/2018 ) Xem chi tiết
  Vi sinh TC 16 
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 17/11/2018 )  Xem chi tiết
  Sinh lý TC 17
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 17/11/2018 )  Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 3 Y3 BSĐK
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 17/11/2018 )  Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 3 Y2 BSĐK
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 17/11/2018 )  Xem chi tiết
  Ngoại ngữ đầu vào Y1 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 17/11/2018 )  Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 2 Y1 BSĐK
(2018-2019)
2 Tự luận T6 ( 16/11/2018 ) Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 1
Y2 BSĐK
(2018-2019)
2 Tự luận T6 ( 16/11/2018 ) Xem chi tiết
  Giái phẫu 1
Y2 BSĐK
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 16/11/2018 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu
 
TC17
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 16/11/2018 ) Xem chi tiết
  LT Giải phẫu 1
Y1 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 16/11/2018 ) Xem chi tiết
  Kinh tế y tế
Y3 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 10/11/2018 )  Xem chi tiết
  Dịch tễ học
TC16
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 10/11/2018 )  Xem chi tiết
  Tâm lý - Đạo đức y học
Y3 BSĐK
(2018-2019)
4 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 10/11/2018 ) Xem chi tiết
  Tâm lý y học - Đạo đức y học
TC16
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 10/11/2018 )  Xem chi tiết
  Pháp luật đại cương
TC17
(2018-2019)
1 Tự luận T7 ( 10/11/2018 ) Xem chi tiết
  Dược lý
TC15
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 09/11/2018 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản
TC16
(2018-2019)
2 Tự luận T7 ( 03/11/2018 ) Xem chi tiết
  Kiểm soát nhiễm khuẩn trong điều dưỡng
TC16
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 03/11/2018 ) Xem chi tiết
  Kỹ năng giao tiếp
Y2 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 27/10/2018 ) Xem chi tiết
  Dược lý
TC16
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 26/10/2018 ) Xem chi tiết
  Giao tiếp trong thực hành điều dưỡng
TC16
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 26/10/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh học di truyền
TC16
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 26/10/2018 ) Xem chi tiết
  Dịch tễ
TC15
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 26/10/2018 ) Xem chi tiết
  Mô phôi 
TC16
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 20/10/2018 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 
TC17
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 20/10/2018 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 
TC16
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 20/10/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 1
Y3 BSĐK
(2018-2019
4 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 20/10/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 1
Y2 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 19/10/2018 ) Xem chi tiết
  Tư tưởng Hồ Chí Minh
TC15
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 19/10/2018 ) Xem chi tiết
  ĐƯờng lối cách mạng Việt Nam
Y3 BSĐK
(2018-2019)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 19/10/2018 ) Xem chi tiết
  Dinh dưỡng tiết chế
TC16
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 13/10/2018 )  Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 2
Y1 BSĐK
(2018-2019)
1 Tự luận T7 ( 13/10/2018 )  Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 1
Y1 BSĐK
(2018-2019)
1 Tự luận T7 ( 13/10/2018 )  Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh
TC15
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 12/10/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh
Y3 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 12/10/2018 ) Xem chi tiết
  Dược lý
TC15
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 12/10/2018 ) Xem chi tiết
  Vi sinh
TC16
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 05/10/2018 ) Xem chi tiết
  Tin học ứng dụng
Y3 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 05/10/2018 ) Xem chi tiết
  Tin học
TC16
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 21/09/2018 ) Xem chi tiết
  Tư tưởng Hồ Chí Minh
TC15
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 21/09/2018 ) Xem chi tiết
  Tư tưởng Hồ Chí Minh
Y2 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 21/09/2018 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 3
Y2 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 15/09/2018 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 3
Y3 BSĐK
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 15/09/2018 ) Xem chi tiết
  Đường lối cách mạng Việt Nam
Y3 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 07/09/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh học di truyền
TC16
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 31/08/2018 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng
TC15
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 31/08/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bênh
TC16
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 31/08/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý học
TC16
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 31/08/2018 ) Xem chi tiết
  Lý sinh
Y2 BSĐK
(2017-2018)
5 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 25/08/2018 ) Xem chi tiết
  Lý sinh
Y1 BSĐK
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 25/08/2018 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản
TC16
(2017-2018))
1 Tự luận T7 ( 18/08/2018 ) Xem chi tiết
  Kiểm soát nhiễm khuẩn trong điều dưỡng
TC16
(2017-2018
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 18/08/2018 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 2
Y1 BSĐK
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 18/08/2018 ) Xem chi tiết
  Truyền nhiễm
TC15D
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 17/08/2018 ) Xem chi tiết
  Giao tiếp Trong thực hành điều dưỡng
TC16
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy CN ( 05/08/2018 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 1
Y1 BSĐK
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T3 ( 31/07/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 1
Y2 BSĐK
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T3 ( 31/07/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa học
Y2 BSĐK
(2017-2018)
5 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 27/07/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa học
Y1 BSĐK
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 27/07/2018 ) Xem chi tiết
  Tâm lý - đạo đức y học
Y2 BSĐK
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 27/07/2018 ) Xem chi tiết
  Vi sinh
Y2 BSĐK
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 27/07/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý học
TC16
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 20/07/2018) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng
TC16
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 20/07/2018) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng
Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 20/07/2018) Xem chi tiết
  Giải phẫu
TC16
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 20/07/2018) Xem chi tiết
  Nhà nước và pháp luật
TC16
(2017-2018)
2 Tự luận T6 ( 20/07/2018) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ
TC16
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 20/07/2018) Xem chi tiết
  Sinh lý học
Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 20/07/2018) Xem chi tiết
  Sinh học
Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 20/07/2018) Xem chi tiết
  Truyền nhiễm
TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 13/07/2018 ) Xem chi tiết
  Mô phôi
Y2 BSĐK
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 13/07/2018 ) Xem chi tiết
  Xác suất thống kê
Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 30/06/2018 ) Xem chi tiết
  Miễn dịch
Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 29/06/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh
TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 29/06/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh học
Y1 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 29/06/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 2
Y2 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 29/06/2018 ) Xem chi tiết
  Giáo dục sức khỏe
TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 23/06/2018 ) Xem chi tiết
  Nguyên lý cơ bản
Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 22/06/2018 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 2
Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 22/06/2018 ) Xem chi tiết
  Phẫu thuật thực nghiệm
Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Tự luận T6 ( 15/06/2018 ) Xem chi tiết
  Vi sinh
TC15D
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T4 ( 06/06/2018 ) Xem chi tiết
  Tâm lý
TC15D
(2017-2018)
3 Tự luận T3 ( 05/06/2018 ) Xem chi tiết
  Xác suất thống kê
Y2 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 01/06/2018 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng
Y2 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 01/06/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh
TC15D
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 01/06/2018 ) Xem chi tiết
  Lý sinh
Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 25/05/2018 ) Xem chi tiết
  Lý sinh
TC15D
(2017-2018)
7 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 25/05/2018 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu
Y1 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 25/05/2018 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng
TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 25/05/2018 ) Xem chi tiết
  Nguyên lý Mác Lê Nin 1
Y1 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 18/05/2018 ) Xem chi tiết
  Nhà nước và pháp luật
TC16
(2017-2018)
1 Tự Luận T7 ( 05/05/2018 ) Xem chi tiết
  Đạo đức y học
TC15D
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 05/05/2018 ) Xem chi tiết
  Giải Phẫu
TC16
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 05/05/2018 ) Xem chi tiết
  Hồi sức cấp cứu
TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 05/05/2018 ) Xem chi tiết
  Ngoại Ngữ
TC16
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 05/05/2018 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 2 
Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 05/05/2018 ) Xem chi tiết
  Tâm Lý
TC15D
(2017-2018)
2 Tự Luận T4 ( 02/05/2018 ) Xem chi tiết
  Vi Sinh
TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T4 ( 02/05/2018 ) Xem chi tiết
  Miễn dịch
Y2 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 27/04/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa Sinh
TC15D
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy CN ( 15/04/2018 ) Xem chi tiết
  Dinh dưỡng & VSATTP
TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy CN ( 15/04/2018 ) Xem chi tiết
  Tâm Lý - Đạo đức y học
Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 07/04/2018 ) Xem chi tiết
  Y Đức
TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 07/04/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa Sinh
Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 07/04/2018 ) Xem chi tiết
  Tâm Lý
TC15D
(2017-2018)
1 Tự Luận T7 ( 07/04/2018 ) Xem chi tiết
  Ngoại Ngữ 2
Y1 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 31/03/2018 ) Xem chi tiết
  Ngoại Ngữ 2
Y2 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 31/03/2018 ) Xem chi tiết
  Vi Sinh
Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/03/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh Lý
TC13C
(2017-2018)
8 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/03/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh Lý 1
Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/03/2018 ) Xem chi tiết
  Lý Sinh
Y1 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/03/2018 ) Xem chi tiết
  Lý Sinh
TC15D
(2017-2018)
6 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/03/2018) Xem chi tiết
  Phẫu thuật thực nghiệm
Y2 BSĐK 
(2017-2018)
1 Tự Luận T6 ( 23/03/2018 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 1
Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 17/03/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa học
Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 09/03/2018 ) Xem chi tiết
  Mô phôi
Y2 BSĐK 
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 02/03/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh
Y2 BSĐK 
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 02/03/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh  TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 02/03/2018 ) Xem chi tiết
  Nhà nước và Pháp Luật
Y2 BSĐK 
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T3 ( 06/02/2018 ) Xem chi tiết
  Tâm Lý và đạo đức y học
Y2 BSĐK 
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T3 ( 06/02/2018 ) Xem chi tiết
  Nguyên Lý cơ bản TC15D
(2017-2018)
2 Tự Luận T3 ( 06/02/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa học 
Y1 BSĐK 
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 27/01/2018 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản
Y2 BSĐK 
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy CN ( 21/01/2018 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản TC15D
(2017-2018)
1 Tự Luận CN ( 21/01/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh Lý TC15D
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 19/01/2018 ) Xem chi tiết

Các tin khác

Lượt truy cập: 1743521

Đang online: 69

liên hệ

Phân Hiệu Trường Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn