Danh sách thi cập nhật đến ngày : (T3) 06/02/2018 23/02/2018

 
STT MÔN THI ĐỐI TƯỢNG LẦN THI HÌNH THỨC THI NGÀY THI CA THI, THỜI GIAN THI, PHÒNG THI
  Nguyên Lý 2 TC15D
(2017-2018)
2 Tự luận (T3) 06/02/2018 Xem chi tiết
  Tâm Lý và đạo đức y học Y2 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy (T3) 06/02/2018 Xem chi tiết
  Nhà nước và pháp luật Y2 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy (T3) 06/02/2018 Xem chi tiết
  LT Hóa Học Y1 BSĐK
(2017-2018)
1
Trắc nghiệm trên giấy
(T7) 27/01/2018 Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản Y2 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy (CN) 21/01/2018 Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản TC15D
(2017-2018)
1 Tự luận (CN) 21/01/2018 Xem chi tiết
  Dân số Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy (T6) 19/01/2018 Xem chi tiết
  Sinh lý TC15D
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy (T6) 19/01/2018 Xem chi tiết
  LT Giải phẫu Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy (T6) 12/01/2018 Xem chi tiết
  Tin Học Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy (T6) 12/01/2018 Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 1 Y1 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy (T6) 12/01/2018 Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 1 Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy (T6) 12/01/2018  Xem chi tiết
  Nguyên lý 2 TC15D
(2017-2018)
1 Tự luận (T6) 05/01/2018 Xem chi tiết

Các tin khác

Lượt truy cập: 144386

Đang online: 22

liên hệ

Phân Hiệu Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn