Danh sách thi cập nhật đến ngày : (T6) 21/09/2018 19/09/2018

    Lịch thi , danh sách thi, phòng thi và thời gian thi của thí sinh...

Hướng dẫn cách xem vị trí phòng và thời gian thi của thí sinh:

* Tải file PDF về máy tính ( đối với trình duyệt Chrome nhấn tổ hợp Ctr+S).
* Cài đặt phần mềm đọc PDF như Acrobat Reader, Foxit Reader, ...

 * Mở file PDF bằng phần mềm đã cài.
 * Ấn tổ hợp Ctr+F sau đó gõ Mã Sinh Viên hoặc Tên rồi ấn phím Enter.

 
STT MÔN THI ĐỐI TƯỢNG LẦN THI HÌNH THỨC THI NGÀY THI CA THI, THỜI GIAN THI, PHÒNG THI
  Tin học
TC16
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 21/09/2018 ) Xem chi tiết
  Tư tưởng Hồ Chí Minh
TC15
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 21/09/2018 ) Xem chi tiết
  Tư tưởng Hồ Chí Minh
Y2 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 21/09/2018 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 3
Y2 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 15/09/2018 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 3
Y3 BSĐK
(2018-2019)
3 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 15/09/2018 ) Xem chi tiết
  Đường lối cách mạng Việt Nam
Y3 BSĐK
(2018-2019)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 07/09/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh học di truyền
TC16
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 31/08/2018 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng
TC15
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 31/08/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bênh
TC16
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 31/08/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý học
TC16
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 31/08/2018 ) Xem chi tiết
  Lý sinh
Y2 BSĐK
(2017-2018)
5 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 25/08/2018 ) Xem chi tiết
  Lý sinh
Y1 BSĐK
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 25/08/2018 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản
TC16
(2017-2018))
1 Tự luận T7 ( 18/08/2018 ) Xem chi tiết
  Kiểm soát nhiễm khuẩn trong điều dưỡng
TC16
(2017-2018
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 18/08/2018 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 2
Y1 BSĐK
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 18/08/2018 ) Xem chi tiết
  Truyền nhiễm
TC15D
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 17/08/2018 ) Xem chi tiết
  Giao tiếp Trong thực hành điều dưỡng
TC16
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy CN ( 05/08/2018 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 1
Y1 BSĐK
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T3 ( 31/07/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 1
Y2 BSĐK
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T3 ( 31/07/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa học
Y2 BSĐK
(2017-2018)
5 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 27/07/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa học
Y1 BSĐK
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 27/07/2018 ) Xem chi tiết
  Tâm lý - đạo đức y học
Y2 BSĐK
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 27/07/2018 ) Xem chi tiết
  Vi sinh
Y2 BSĐK
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 27/07/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý học
TC16
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 20/07/2018) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng
TC16
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 20/07/2018) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng
Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 20/07/2018) Xem chi tiết
  Giải phẫu
TC16
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 20/07/2018) Xem chi tiết
  Nhà nước và pháp luật
TC16
(2017-2018)
2 Tự luận T6 ( 20/07/2018) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ
TC16
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 20/07/2018) Xem chi tiết
  Sinh lý học
Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 20/07/2018) Xem chi tiết
  Sinh học
Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 20/07/2018) Xem chi tiết
  Truyền nhiễm
TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 13/07/2018 ) Xem chi tiết
  Mô phôi
Y2 BSĐK
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 13/07/2018 ) Xem chi tiết
  Xác suất thống kê
Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 30/06/2018 ) Xem chi tiết
  Miễn dịch
Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 29/06/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý bệnh
TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 29/06/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh học
Y1 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 29/06/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh lý 2
Y2 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 29/06/2018 ) Xem chi tiết
  Giáo dục sức khỏe
TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 23/06/2018 ) Xem chi tiết
  Nguyên lý cơ bản
Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 22/06/2018 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu 2
Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 22/06/2018 ) Xem chi tiết
  Phẫu thuật thực nghiệm
Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Tự luận T6 ( 15/06/2018 ) Xem chi tiết
  Vi sinh
TC15D
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T4 ( 06/06/2018 ) Xem chi tiết
  Tâm lý
TC15D
(2017-2018)
3 Tự luận T3 ( 05/06/2018 ) Xem chi tiết
  Xác suất thống kê
Y2 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 01/06/2018 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng
Y2 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 01/06/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh
TC15D
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 01/06/2018 ) Xem chi tiết
  Lý sinh
Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 25/05/2018 ) Xem chi tiết
  Lý sinh
TC15D
(2017-2018)
7 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 25/05/2018 ) Xem chi tiết
  Giải phẫu
Y1 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 25/05/2018 ) Xem chi tiết
  Ký sinh trùng
TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 25/05/2018 ) Xem chi tiết
  Nguyên lý Mác Lê Nin 1
Y1 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 18/05/2018 ) Xem chi tiết
  Nhà nước và pháp luật
TC16
(2017-2018)
1 Tự Luận T7 ( 05/05/2018 ) Xem chi tiết
  Đạo đức y học
TC15D
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 05/05/2018 ) Xem chi tiết
  Giải Phẫu
TC16
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 05/05/2018 ) Xem chi tiết
  Hồi sức cấp cứu
TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 05/05/2018 ) Xem chi tiết
  Ngoại Ngữ
TC16
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 05/05/2018 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 2 
Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 05/05/2018 ) Xem chi tiết
  Tâm Lý
TC15D
(2017-2018)
2 Tự Luận T4 ( 02/05/2018 ) Xem chi tiết
  Vi Sinh
TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T4 ( 02/05/2018 ) Xem chi tiết
  Miễn dịch
Y2 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 27/04/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa Sinh
TC15D
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy CN ( 15/04/2018 ) Xem chi tiết
  Dinh dưỡng & VSATTP
TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy CN ( 15/04/2018 ) Xem chi tiết
  Tâm Lý - Đạo đức y học
Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 07/04/2018 ) Xem chi tiết
  Y Đức
TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 07/04/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa Sinh
Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 07/04/2018 ) Xem chi tiết
  Tâm Lý
TC15D
(2017-2018)
1 Tự Luận T7 ( 07/04/2018 ) Xem chi tiết
  Ngoại Ngữ 2
Y1 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 31/03/2018 ) Xem chi tiết
  Ngoại Ngữ 2
Y2 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 31/03/2018 ) Xem chi tiết
  Vi Sinh
Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/03/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh Lý
TC13C
(2017-2018)
8 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/03/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh Lý 1
Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/03/2018 ) Xem chi tiết
  Lý Sinh
Y1 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/03/2018 ) Xem chi tiết
  Lý Sinh
TC15D
(2017-2018)
6 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 30/03/2018) Xem chi tiết
  Phẫu thuật thực nghiệm
Y2 BSĐK 
(2017-2018)
1 Tự Luận T6 ( 23/03/2018 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 1
Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 17/03/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa học
Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 09/03/2018 ) Xem chi tiết
  Mô phôi
Y2 BSĐK 
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 02/03/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh
Y2 BSĐK 
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 02/03/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa sinh  TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 02/03/2018 ) Xem chi tiết
  Nhà nước và Pháp Luật
Y2 BSĐK 
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T3 ( 06/02/2018 ) Xem chi tiết
  Tâm Lý và đạo đức y học
Y2 BSĐK 
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T3 ( 06/02/2018 ) Xem chi tiết
  Nguyên Lý cơ bản TC15D
(2017-2018)
2 Tự Luận T3 ( 06/02/2018 ) Xem chi tiết
  Hóa học 
Y1 BSĐK 
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T7 ( 27/01/2018 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản
Y2 BSĐK 
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy CN ( 21/01/2018 ) Xem chi tiết
  Điều dưỡng cơ bản TC15D
(2017-2018)
1 Tự Luận CN ( 21/01/2018 ) Xem chi tiết
  Sinh Lý TC15D
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 19/01/2018 ) Xem chi tiết
  Dân số
Y1 BSĐK 
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 19/01/2018 ) Xem chi tiết
  LT Giải phẫu 1
Y1 BSĐK 
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 12/01/2018 ) Xem chi tiết
  Tin học
Y1 BSĐK 
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 12/01/2018 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 1
Y1 BSĐK 
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 12/01/2018 ) Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 1
Y2 BSĐK 
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy T6 ( 12/01/2018 ) Xem chi tiết
  Nguyên lý cơ bản TC15D
(2017-2018)
1 Tự luận T6 ( 05/01/2018 ) Xem chi tiết

Các tin khác

Lượt truy cập: 189294

Đang online: 81

liên hệ

Phân Hiệu Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn