Danh sách thi cập nhật đến ngày : (T6) 12/01/2018 18/01/2018

 

Hướng dẫn cách xem vị trí phòng và thời gian thi của thí sinh:

* Tải file PDF về máy tính ( đối với trình duyệt Chrome nhấn tổ hợp Ctr+S).
* Cài đặt phần mềm đọc PDF như Acrobat Reader, Foxit Reader, ...

 * Mở file PDF bằng phần mềm đã cài.
 * Ấn tổ hợp Ctr+F sau đó gõ Mã Sinh Viên hoặc Tên rồi ấn phím Enter.

 

STT MÔN THI ĐỐI TƯỢNG LẦN THI HÌNH THỨC THI NGÀY THI CA THI, PHÒNG THI
  LT Điều dưỡng cơ bản TC15D
(2017-2018)
1 Tự Luận (CN) 21/01/2018 Xem chi tiết
  LT Điều dưỡng cơ bản Y2 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy (CN) 21/01/2018 Xem chi tiết
  Dân Số Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy (T6) 19/01/2018 Xem chi tiết
  Sinh Lý TC15D
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy (T6) 19/01/2018 Xem chi tiết
  Ngoại Ngữ 1 Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy (T6) 12/01/2018 Xem chi tiết
  LT Giải Phẫu Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy (T6) 12/01/2018 Xem chi tiết
  Tin Học Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy (T6) 12/01/2018 Xem chi tiết
  Ngoại Ngữ 1 Y1 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy (T6) 12/01/2018 Xem chi tiết
  Nguyên Lý 2 TC15D
(2017-2018)
1 Tự Luận (T6) 05/01/2018 Xem chi tiết
  Đường Lối Cách mạng Việt Nam TC13C
(2017-2018)
5 Trắc nghiệm trên giấy (T6) 22/12/2017 Xem chi tiết
  Sinh Lý TC13C
(2017-2018)
7 Trắc nghiệm trên giấy (T6) 22/12/2017 Xem chi tiết
  Sinh Lý TC15D
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy (T6) 22/12/2017 Xem chi tiết
  LT Vi Sinh Y2 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy (T6) 15/12/2017 Xem chi tiết
  Tin học Y2 BSĐK
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy (T6) 08/12/2017 Xem chi tiết
  Tin học Y1 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy (T6) 08/12/2017 Xem chi tiết
  Sức khỏe môi trường TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy (T6) 08/12/2017 Xem chi tiết
  LT Dinh dưỡng Y2 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy (T6) 08/12/2017 Xem chi tiết
  Dân số Y1 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy (T6) 08/12/2017 Xem chi tiết
  Điều dưỡng Sản TC13C
(2017-2018)
1 Tự Luận (T6) 01/12/2017 Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 3 Y2 BSĐK
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 25/11/2017 Xem chi tiết
  Đường lối cách mạng Việt Nam TC13C
(2017-2018)
4 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 25/11/2017 Xem chi tiết
  Dược Lý TC13C
(2017-2018)
6 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 25/11/2017 Xem chi tiết
  Sinh Lý TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 25/11/2017 Xem chi tiết
  Sinh Lý 1 Y2 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 25/11/2017 Xem chi tiết
  Sinh Lý TC13C
(2017-2018)
6 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 25/11/2017 Xem chi tiết
  Giáo dục Quốc Phòng 2 Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Tự Luận (T7) 18/11/2017 Xem chi tiết
  Giáo dục Quốc Phòng 1 Y1 BSĐK
(2017-2018)
2 Tự Luận (T7) 18/11/2017 Xem chi tiết
  Lý Sinh TC15D
(2017-2018)
5 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 18/11/2017 Xem chi tiết
  LT Giải Phẫu 1 Y2 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 18/11/2017 Xem chi tiết
  LT Mô phôi Y2 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 04/11/2017 Xem chi tiết
  LT Mô phôi TC15D
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 04/11/2017 Xem chi tiết
  Điều dưỡng  Nhi TC13C
(2017-2018)
2 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 04/11/2017 Xem chi tiết
  Đường lối cách mạng Việt Nam TC13C
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy (T6) 27/10/2017 Xem chi tiết
  Lý sinh TC15D
(2017-2018)
4 Trắc nghiệm trên giấy (T6) 27/10/2017 Xem chi tiết
  LT Kỹ năng giao tiếp Y2 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy (T5) 26/10/2017 Xem chi tiết
  Giải phẫu 2 Y2 BSĐK
(2017-2018)
4 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 21/10/2017 Xem chi tiết
  Giải phẫu 1 Y2 BSĐK
(2017-2018)
4 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 21/10/2017 Xem chi tiết
  Tổ chức y tế và CTYTQG TC13C
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 21/10/2017 Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 2 Y1 BSĐK
(2017-2018)
1 Tự luận (T7) 14/10/2017 Xem chi tiết
  Sinh lý TC13C
(2017-2018)
5 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 14/10/2017 Xem chi tiết
  Dược lý TC13C
(2017-2018)
5 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 14/10/2017 Xem chi tiết
  Điều dưỡng  Nhi TC13C
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 14/10/2017 Xem chi tiết
  Tư tưởng Hồ Chí Minh Y2 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 14/10/2017 Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng TC15D
(2017-2018)
1 Tự luận (T7) 14/10/2017 Xem chi tiết
  Giáo dục quốc phòng 1 Y1 BSĐK
(2017-2018)
1 Tự luận (T7) 14/10/2017 Xem chi tiết
  Ngoại ngữ đầu vào Y1 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 07/10/2017 Xem chi tiết
  Ngoại ngữ 3 Y2 BSĐK
(2017-2018)
1 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 07/10/2017 Xem chi tiết
  Đường lối cách mạng Việt Nam TC13C
(2016-2017)
2 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 23/09/2017 Xem chi tiết
  Lý Sinh TC15D
(2017-2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 23/09/2017 Xem chi tiết
  Lý Sinh Y2 BSĐK
(2017-2018)
4 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 23/09/2017 Xem chi tiết
  Tổ chức y tế và
chương trình y tế quốc gia
TC13C
(2016-2017)
2 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 23/09/2017 Xem chi tiết
  Hóa học Y2 BSĐK
(2017-2018)
4 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 23/09/2017 Xem chi tiết
  Sinh Lý TC13C
(2017 - 2018)
4 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 09/09/2017 Xem chi tiết
  Dược Lý TC13C
(2017 - 2018)
4 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 09/09/2017 Xem chi tiết
  Hóa Học TC15D
(2017 - 2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 09/09/2017 Xem chi tiết
  Giải phẫu 1 Y2 BSĐK
(2017 - 2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 09/09/2017 Xem chi tiết
  Giải phẫu 2 Y2 BSĐK
(2017 - 2018)
3 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 09/09/2017 Xem chi tiết
  Giải phẫu TC15D
(2016 - 2017)
2 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 09/09/2017 Xem chi tiết
  Tin Học Y2 BSĐK
(2016 - 2017)
2 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 09/09/2017 Xem chi tiết
  Sinh học Y2 BSĐK
(2016 - 2017)
2 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 09/09/2017 Xem chi tiết
  Điều dưỡng nội TC13C
(2016 - 2017)
2 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 09/09/2017 Xem chi tiết
  Nguyên Lý MLN 1 Y2 BSĐK
(2016 - 2017)
2 Trắc nghiệm trên giấy (T7) 09/09/2017 Xem chi tiết
  LT Ngoại TC13C
(2016 - 2017)
2 Tự Luận (T7) 09/09/2017 Xem chi tiết

 

Các tin khác

Lượt truy cập: 140092

Đang online: 51

liên hệ

Phân Hiệu Đại Học Y Hà Nội Tại Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Phố Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa

Số điện thoại:  +02373.265.999
http://www.phanhieuthanhhoa.hmu.edu.vn